3 najczęstsze uzależnienia wśród kobiet

uzależnienia

Socjalizacja kobiet przebiega odmiennie od socjalizacji mężczyzn, co w znaczącym stopniu wpływa na sposób, w jaki kobiety popadają w uzależnienia. Znacznie częściej ukrywają one swój problem przed światem, równocześnie jednak częściej decydują się na skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Badacze uważają ponadto, iż kobiety silniej odczuwają głód spowodowany abstynencją i są bardziej narażone na nawroty zachowań nałogowych.

Dlaczego o uzależnieniach kobiet mówi się rzadziej niż o uzależnieniach mężczyzn?

To, że o uzależnieniach kobiet mówi się rzadziej niż o uzależnieniach mężczyzn, wynika przede wszystkim z faktu, iż do lat 90. dwudziestego wieku wszystkie badania na temat nałogów skoncentrowane były na mężczyznach. Innym powodem jest społeczne tabu otaczające uzależnienie kobiet powodujące, że kobiety znacznie sprawniej od mężczyzn ukrywają swoje problemy z nałogami. Są do tego poniekąd zmuszane, gdyż zdradzenie się ze słabością tego typu zazwyczaj skutkuje utratą wsparcia ze strony bliskich – aż osiemdziesiąt procent kobiet, które decydują się na podjęcie leczenia nałogu, zostaje opuszczona przez partnera.

Kiedy kobiety najczęściej wpadają w nałogi?

Według badań przeprowadzonych przez Zakład Badań nad Alkoholizmem i Toksykomaniami Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, najbardziej narażone na popadnięcie w nałóg są kobiety w wieku 40-49 lat, a także młode studentki. Uzależnienie najczęściej dotyczy mieszkających w dużych miastach kobiet niezamężnych, które posiadają wyższe wykształcenie i pracują zawodowo.

3 uzależnienia, które najczęściej dotykają kobiety

Trzema uzależnieniami, w jakie najczęściej popadają kobiety, są alkoholizm, nikotynizm oraz pracoholizm.

Alkoholizm

Alkoholizm to chroniczna i postępująca choroba, u której podłoża leży nadmierne spożycie alkoholu. Cierpiąca na nią osoba jest uzależniona od alkoholu zarówno w sposób fizyczny, jak i psychiczny. Nie jest przy tym w stanie kontrolować swojego spożycia i towarzyszących mu zachowań. Do typowych objawów alkoholizmu zaliczają się:

 • ciągła potrzeba sięgania po alkohol określana mianem głodu alkoholowego,
 • wystąpienie objawów abstynencyjnych w wypadku zaprzestania spożycia alkoholu, do których zaliczają się między innymi bóle głowy, drżenie kończyn dolnych i górnych, nudności, wymioty, podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, kołatanie serca, a w określonych sytuacjach nawet halucynacje,
 • kontynuowanie spożycia alkoholu pomimo wystąpienia skutków ubocznych w postaci dolegliwości fizycznych i psychicznych,
 • zwiększenie tolerancji na alkohol powodujące konieczność przyjmowania coraz większych dawek w celu odczucia jakiegokolwiek działania,
 • zaniedbanie sfer życia niezwiązanych z alkoholem, przede wszystkim pracy, relacji z rodziną i przyjaciółmi, a także własnych zainteresowań.

Nikotynizm

Nikotynizm to uzależnienie od nikotyny – substancji zawartej w papierosach i innych wyrobach tytoniowych. Nikotyna pobudza receptory odpowiedzialne za uwalnianie dopaminy, zwanej również hormonem szczęścia, powodując również wyrzut adrenaliny i wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Objawami nikotynizmu są:

 • odczuwanie silnej potrzeby zapalenia papierosa lub przyjęcia innych wyrobów tytoniowych, określana mianem głodu nikotynowego,
 • potrzeba ciągłego zwiększania dawek nikotyny w celu osiągnięcia pożądanych efektów,
 • wystąpienie nieprzyjemnych objawów na skutek zaprzestania przyjmowania nikotyny, takich jak drażliwość, osłabienie, zaburzenia snu, problemy z koncentracją, stany lękowe i depresyjne,
 • spożywanie produktów tytoniowych mimo świadomości negatywnych konsekwencji dla zdrowia.

uzależnienia

Pracoholizm

Pracoholizm to stan uzależnienia od wykonywanej pracy, powodujący zaburzenie równowagi między istotnymi elementami codziennego życia. Charakteryzuje się odczuwaniem silnej potrzeby wykonywania pracy lub innych związanych z nią czynności, a także przymusem myślenia o pracy. Do objawów pracoholizmu zaliczają się:

 • stawianie pracy na pierwszym miejscu,
 • czerpanie większej satysfakcji z pracy niż z życia rodzinnego lub innych dotychczasowych relacji,
 • poświęcanie pracy coraz większej ilości czasu w ciągu dnia,
 • nieumiejętność kontrolowania związanych z pracą zachowań,
 • zaniedbywanie osobistych zainteresowań i zaniechanie innych sprawiających przyjemność czynności,
 • zaniedbywanie własnych potrzeb, takich jak odpoczynek oraz sen,
 • kontynuowanie szkodliwych zachowań mimo ich wyraźnego wpływu na życie codzienne i zdrowie.

Terapia w ośrodku leczenia uzależnień

W celu podjęcia skutecznej walki z nałogiem należy udać się do profesjonalnego ośrodka leczenia uzależnień. Placówki tego typu oferują leczenie odwykowe w kontrolowanym środowisku, prowadzone przez wykwalifikowanych lekarzy i terapeutów. Jedną z nich jest Ośrodek Leczenia Uzależnień FreeDom, który zajmuje się leczeniem zarówno uzależnień psychicznych, jak i fizycznych. Zatrudniani w placówce specjaliści oferują wsparcie emocjonalne i dostarczają narzędzi niezbędnych do wygrania walki z nałogiem.