5 sposobów na poprawę kultury bezpieczeństwa w Twoim przedsiębiorstwie

żywność

Pojęcie kultury i bezpieczeństwa żywności nie jest nowe, a sama koncepcja jest ogólnie przyjęta na całym świecie. Jednakże warto zaznaczyć, że ze względu na nowe wymagania związane z kulturą bezpieczeństwa żywności i wprowadzonym standardem BRC Food, pojęcie jest coraz częściej obecne i niejako wymusza na producentach żywności podjęcie konkretnych działań mających na celu utrzymanie zarówno jakości, jak i bezpieczeństwa.

Nowe podejście do bezpieczeństwa żywności to proces długotrwały – zwłaszcza w organizacjach, które decydują się na poprawienie swoich działań w tej kwestii. Oprócz znajomości wymagań oraz obecnych standardów, warto przeanalizować wszystkie aspekty działania organizacji, aby w najbliższym czasie móc wyraźnie poprawić kulturę bezpieczeństwa żywności i zwiększyć tym samym konkurencyjność firmy na rynku.

Jakie przedsiębiorstwa powinny działać zgodnie z kulturą bezpieczeństwa żywności?

Kultura bezpieczeństwa żywności jako proces ma ogromne znaczenie w kontroli, a następnie zachowaniu jakości produkowanej żywności. Z tego też powodu każde przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem, magazynowaniem oraz przewozem żywności, powinno wdrożyć wszelkiego rodzaju kroki mające na celu wdrożenie systemów zarządzania bezpieczeństwa żywności. Wszystko to ma za zadanie stałe poprawianie jakości oraz doskonalenie procesów zarządzania, poprzez prowadzenie szkoleń i zachęcanie pracowników do uczestnictwa.

Obecnie dostępne są różnego rodzaju narzędzia mające na celu poprawę oraz utrzymanie kultury bezpieczeństwa żywności w niemal każdej organizacji. Przedsiębiorcy mają do dyspozycji gotowe rozwiązania w postaci nieustannie aktualizowanych procedur, certyfikatów, norm oraz możliwości przeprowadzenia i zlecenia przeprowadzenia audytów.

5 działań w celu poprawy kultury bezpieczeństwa żywności

Bezpieczeństwo żywności jest tematem poruszanym już od wielu lat. Dlatego też powstały standardy bezpieczeństwa żywności, które zobowiązują przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiarów i podejmowania kroków mających na celu wdrożenie kultury w organizacji. Kultura bezpieczeństwa żywności jest na tyle istotnym aspektem rozwoju firmy i zwiększania jej konkurencyjności na rynku, iż organizacje szukają różnych wskazówek i metod na to, aby ją zapewnić i utrzymać.

Wprowadzanie kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji na szczeblu zarządzania

Wbrew pozorom powiedzenie, iż przykład idzie z góry, nie jest bezpodstawny. W przypadku rozwoju przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją żywności, to właśnie liderzy, kadra zarządzająca, a także właściciel powinni być odpowiedzialni za wyjaśnienie tego, jak ważne jest bezpieczeństwo żywności. Kultura organizacji powinna zatem spełniać wszystkie założenia definicji opracowanej przez instytucję Global Food Safety Initiative, w której zaznaczono, iż wszystkie przekonania i normy wpływają na przekonania oraz zachowanie personelu w zakresie zwiększenia odpowiedzialności i kształtowania kultury bezpieczeństwa żywności.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności FSSC 22000.

Pozytywne przejście audytu oraz uzyskanie certyfikatu jednego z najpopularniejszych i chętnie wykorzystywanych systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności pozwoli na opracowanie strategii w celu utrzymania czystości i jakości produkowanej żywności na każdym etapie jej powstawania. Standard FSSC 22000 doskonale współgra z wdrożonymi w organizacji normami ISO.

Czynnik ludzki jako sposób na kształtowanie kultury bezpieczeństwa żywności

To pracownicy są w głównej mierze odpowiedzialni za jakość i bezpieczeństwo żywności, a świadomość tego, jak ważne są dwa aspekty w produkcji pozwala na zbudowanie i utrzymanie stabilnej kultury. Konsekwencja w działaniu i zaangażowanie pracowników umożliwia doskonale wszystkich procesów i unowocześnianie ich. W efekcie rośnie świadomość zagrożeń i ryzyka, co pozwala na wyznaczanie punktów kontrolnych i utrzymanie opracowanej kultury bezpieczeństwa informacji.

Certyfikacja BRCGS 8

Standard BRC 8 to międzynarodowa norma dotycząca bezpieczeństwa żywności. Wdrożenie tego standardu w przedsiębiorstwie spożywczym to potwierdzenie, iż organizacja spełnia wszystkie wymagania prawne oraz higieniczne. Certyfikacja może zostać przeprowadzona w każdej firmie specjalizującej się w produkcji i przetwarzaniu żywności w całym łańcuchu dostaw.

żywność

Certyfikacja IFS 7

Międzynarodowy standard IFS 7 jest dedykowany producentom żywności – zwłaszcza marek własnych organizacji. Jest on jednym z największych i najpopularniejszych standardów wykorzystywanych przez producentów na całym świecie. Został on zatwierdzony przez Global Food Safety Initiative. Wymagania tego certyfikatu pokrywają się w znacznym stopniu z normami stawianymi w certyfikacji BRC. Standard opiera się na takich kwestiach jak: Zarządzanie Systemem Jakości, odpowiedzialnością kierownictwa, procesy produkcyjny, pomiary, inspekcje zewnętrzne.