Co trzeba wiedzieć na temat rocznych przeglądów budowlanych?

przeglądy techniczne budynków

Artykuł 61 pkt 1 ustawy o prawie budowlanym mówi, że przeglądy budowlane są obowiązkiem każdego właściciela lub zarządcy budowli. Jest to spowodowane tym, by utrzymać taki obiekt budowlany w dobrym stanie i zapewnić w nim bezpieczeństwo. Warto także podkreślić fakt, że w artykule 5 ustawy 2 prawa budowlanego napisane jest, że taki obiekt musi być użytkowany w sposób zgodny jego przeznaczeniu oraz że jego stan techniczny powinien zostać zachowany na jak najwyższym poziomie zapewniającym bezpieczeństwo osobom w nim przebywającym.

Kontroli, które musi przechodzić budynek, jest naprawdę wiele. Niektóre z nich trzeba powtarzać co pół roku, niektóre co rok, a niektóre co pięć lat. Podczas wszystkich tych kontroli musi być sprawdzany także fakt, czy wykonane zostały zalecenia wydane we wcześniejszych kontrolach. Jest więc tego dużo i dla osób niezaznajomionych może się to wydawać skomplikowane. Tutaj skupimy się wyłącznie na rocznych przeglądach budowlanych. Co w ich trakcie jest sprawdzane?

Co trzeba sprawdzać co roku?

Co najmniej raz w roku powinny być sprawdzane elementy budowli, które są narażone na różnego rodzaju szkodliwe wpływy. Czy to atmosferyczne, czy też takie wynikające ze zwykłego używania danego budynku. Oprócz tego sprawdzane powinny być instalacje mające zapewnić ochronę środowiska. Jednak to nie wszystko, ponieważ co najmniej raz w roku powinny być także sprawdzane instalacje gazowe oraz przewody kominowe (zarówno dymowe, spalinowe, jak i wentylacyjne). To są właśnie te elementy, które sprawdzać trzeba dość często w budynkach.

Osobami odpowiedzialnymi za zorganizowanie takich przeglądów, są właściciele lub zarządcy takich budynków. To właśnie ich obowiązkiem jest wynajęcie specjalistów, którzy sprawdzą, czy budynek jest dobrze użytkowany, oraz czy jest bezpieczny. Ich obowiązkiem jest także wprowadzanie wszystkich zaleceń, które zostały przekazane w trakcie poprzedniej kontroli. Za niestosowanie się do tych obowiązków może zostać nałożona odpowiednia kara. Dlatego trzeba dbać o to, by regularnie wykonywać takie przeglądy. A kto je wykonuje?

	 przeglądy obiektów budowlanych

Kto wykonuje przeglądy roczne w budynku?

Osobami, które wykonują zlecenie przeglądu rocznego budynków, są osoby do tego uprawnione, które po wykonaniu swojego obowiązku spisują odpowiedni protokół w obecności właściciela bądź zarządcy budynku. Przede wszystkim osobami uprawnionymi do wykonywania kontroli budynków są wszelkiego rodzaju specjaliści, którzy posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi (specjalność konstrukcyjno-budowlana) oraz projektowania ich. Wykaz takich specjalistów można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

To właśnie w tym rozporządzeniu znajdziesz wykaz wszystkich specjalizacji techniczno-budowlanych, które upoważniają osoby do wykonywania przeglądów rocznych budynków. Warto zawczasu zapoznać się z tym, co jest tam napisane, aby szybciej i skuteczniej znaleźć profesjonalistę, który wykona dany przegląd. Z pewnością będzie to czymś, co w przyszłości zaoszczędzi ci mnóstwo czasu, ponieważ dobór dobrego specjalisty jest rzeczą zdecydowanie bardzo ważną. Taki człowiek znajdzie każdą niedogodność i ją wypunktuje, ale dzięki temu będziesz mieć pewność, że budynek jest bezpieczny do użytkowania.

Jak więc widzisz, istnieje potrzeba wykonywania przeglądów budynków raz na pół roku, co roku i co pięć lat. Za każdym razem sprawdzane jest coś innego i nie należy zaniedbywać żadnej z tych kontroli – dla własnego bezpieczeństwa i spokoju.


Przegląd budowlany? Sprawdź ofertę Struo – www.struo.pl.