Czemu hiperrealizm w wizualizacjach jest tak ważny?

wizualizacje architektoniczne

Wizualizacje 3D są nieodłącznym elementem strategii marketingowej w architekturze i przemyśle.

Prezentacja projektu architektonicznego oraz produktu w formie hiperrealistycznej wizualizacji jest sposobem na zaprezentowanie efektu pracy koncepcyjnej, czyli obiektu, który jeszcze nie istnieje w rzeczywistości.

Coraz więcej firm przenosi swój biznes do sieci, prezentując w niej swoje produkty, dlatego trzeba szukać sposobów na efektowne ich przedstawienie. Sposobem na to są hiperrealistyczne wizualizacje 3D.

Co to jest hiperrealizm?

Hiperrealizm jest kierunkiem w malarstwie XX wieku, który ukształtował się w Stanach Zjednoczonych w latach sześćdziesiątych, a przestał istnieć pod koniec lat siedemdziesiątych. Był reakcją na sztukę abstrakcyjną i cechował się dokładnością i precyzją w przedstawieniu rzeczywistości.

Od wieków umiejętność wiernego przedstawienia świata przez artystę była doceniana i traktowana jako kryterium oceny dzieła. Wobec tego hiperrealizm odwołuje się do realizmu w sztuce, ale przerysowuje realistyczne przedstawienie rzeczywistości, o czym świadczy cząstka hiper przez nazwą.

W kierunku tym docenia się znaczenie detalu, głębi koloru oraz kształtu przedstawionych na obrazie obiektów. Perfekcjonizm w ukazywaniu świata sprawia, że obraz imituje fotografię i sprawia, że jego doskonały wizerunek narzuca się odbiorcy. 

Tematem dzieł hiperrealistycznych jest codzienne życie, z elementami dalekimi od klasycznie rozumianego piękna. Na ich obrazach można dostrzec zmarszczki, pieprzyki i inne niedoskonałości postaci oraz obiektów. Artyści nie stronią od ukazywania brzydoty, ale również emocji przedstawionych na obrazie osób. Przedstawicielami tego kierunku są Richard Estes, Don Eddy, Ron Mueck.

Hiperrealizm – rzemiosło czy sztuka?

Hiperrealizmowi zarzucono, że bliżej mu do rzemiosła niż sztuki. Precyzja obrazów to zbyt mało, by autorzy obrazów, reprezentujących ten kierunek nazywali siebie artystami. Choć teoretycy tego kierunku odrzucali specyficzne, indywidualne cechy warsztatu twórczego, to przecież, obserwując obrazy czołowych przedstawicieli tego gatunku, od razu można dostrzec różnice między nimi i wskazać autora, więc jednak jakieś cechy indywidualnego stylu można dostrzec na ich obrazach.

Oprócz tysięcy detali każdy z nich ma własny klimat i charakter. Wobec tego nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy hiperrealizm jest sztuką, czy rzemiosłem. 

Zasada hiperrealizmu w tworzeniu wizualizacji produktu

Zasady hiperrealizmu doskonale odnajdują się w tworzeniu wizualizacji 3D. Kreowanie tak złożonych obrazów produktów, wymaga skrupulatności i kunsztu, które są cechami najlepszych rzemieślników.

Ale czy tylko? Sprawne posługiwanie się jednym z najbardziej zaawansowanych programów komputerowych do tworzenia wizualizacji 3D wymaga rzemieślniczej cierpliwości, skrupulatności i jest zastrzeżone dla najbardziej wytrwałych. Ale zadaniem grafika jest nie tylko wierne odtworzenie obiektu, ale wywołanie emocji, przekonanie odbiorcy, który jest potencjalnym klientem do działania.

Dzięki zastosowaniu hiperrealizmu w tworzeniu wizualizacji 3D obok fotorealistycznej wizji produktu pojawiają się również uczucia, emocje, bo przecież nie chodzi tylko o perfekcyjne przedstawienie wymiarów obiektu, jego wielkości, koloru, ale wywołanie reakcji klienta, jaką uśmiech na widok mebli dziecięcych, czy chęci pracy w otoczeniu mebli biurowych.

Dzięki hiperrealistycznej wizualizacji 3D grafik może pokazać:

  • jak naturalnie zachowuje się tkanina,
  • jakie cienie będzie tworzyć oświetlenie w pomieszczeniu,
  • jak skomponować przestrzeń wnętrza, aby wyeksponować najdrobniejsze detale produktu.

Dobra hiperrealistyczna wizualizacja 3D, budująca jakąś narrację ma także poruszać klienta, nie pozostawić go obojętnym wobec przedstawionej wizji produktu, zachęcać do jego kupna. Tu przemawia sam obraz, który musi być tak stworzony, by wystarczył za wiele słów.

realizm wizualizacji architektonicznych

Zasada hiperrealizmu w tworzeniu wizualizacji architektonicznych

Hiperrealistyczne wizualizacje 3D są obecnie niezbędnym narzędziem promocji i sprzedaży obiektów architektonicznych, gdyż współczesnemu klientowi nie wystarczy już pokazanie samej formy, kształtu i rozmiaru inwestycji w celu przekonania go do decyzji o zakupie mieszkania, bądź domu.

Firmy architektoniczne, doceniając ogromne znaczenie sposobu przedstawienia swojego produktu i dystansując w tym względzie konkurencję, sięgają już po komunikaty wizualne najwyższej jakości, jakimi są wizualizacje budynków – we Wrocławiu firmą realizującą tego typu projekty jest studio The Frame.

Dzięki zaawansowanej technologii cyfrowej i umiejętnościom grafików zatrudnionych w studium graficznym można pokazać swoim klientom coś więcej niż tylko przestrzeń o określonych metrach kwadratowych. Dzięki hiperrealistycznym wizualizacjom 3D  grafik poruszy wyobraźnię, zadziała na emocje, rozbudzi pożądanie, utrwali w pamięci i nakłoni do współpracy.