Czym jest ten rodzaj inteligencji?

inteligencja emocjonalna

Dzięki inteligencji emocjonalnej posiadamy zdolność do rozpoznawania własnych emocji oraz emocji innych ludzi. Ten rodzaj inteligencji jest bardzo ważny – najbardziej go odczuwamy. Rozpoznawania i nazywania emocji uczymy się już od dziecka. Nie jest to jednak przedmiot naukowy, którego wszystkie aspekty da się poznać. Z inteligencją emocjonalną mamy do czynienia całe życie, więc tak naprawdę nie da się zagłębić wszystkich jej odmian i poznać wszystkich reakcji u wszystkich ludzi. Istnieje również zaburzenie zwane aleksytymią. Jest ono odpowiedzialne za brak pełnej zdolności do rozpoznawania wszystkich rodzajów emocji i nazywania ich. Niewielu ludzi cierpi na tę rzadką przypadłość,  jednak trudne jest życie z nią. Inteligencja emocjonalna jest możliwa do rozpracowania. Im dłużej żyjemy, tym więcej posiadamy doświadczeń i poznajemy przeróżne reakcje także różnych ludzi.

Jak używać jej na co dzień?

inteligencja emocjonalnaJesteśmy świadomi własnych stanów emocjonalnych, co pozwala nam rozpoznać i rozróżnić różne nastroje i odczucia, które przeżywamy. Dzięki posiadaniu inteligencji emocjonalnej potrafimy ocenić samego siebie pomimo oceny innych osób. Dodatkowo, jesteśmy także świadomi wszystkich naszych możliwości i ewentualnych blokad. Możemy również panować nad sobą w razie gdy jesteśmy mocno rozchwiani emocjonalnie. Inteligencja emocjonalna pozwala nam także na zrozumienie uczuć i sposobu przeżywania emocji innych ludzi. Możemy dzięki temu zrozumieć problemy innych osób, co oznacza naszą empatię wobec nich. Umiemy także współpracować z innymi i razem starać się osiągnąć wspólny cel. Jeżeli inteligencja emocjonalna jest rozwinięta u nas w wysokim stopniu, możemy też posiadać zdolność asertywności, pomimo odmiennego zdania innych ludzi. Do tego wszystkiego dochodzą także wszelakie zdolności przywódcze – jeżeli potrafimy zaproponować pomysł innym i gdy uda nam się zachęcić innych do jego zrealizowania.

Do czego się przydaje?

Jeżeli umiemy nazwać szczerze swoje własne emocje i stany emocjonalne, możemy być szczęśliwsi. Inteligencja emocjonalna ułatwia nam w znacznym stopniu funkcjonowanie, zwłaszcza z innymi ludźmi. Umiejętność rozpoznawania i nazywania własnych emocji, czy emocji innych osób, jest oczywista i dla niektórych abstrakcją jest jakakolwiek ułomność tej zdolności. Ponadto, gdy potrafimy być szczerzy w ocenie samych siebie, możemy być dzięki temu szczęśliwsi, gdyż wiemy wtedy kim tak naprawdę jesteśmy. Dzięki temu często możemy przewidzieć nasze reakcje na różne
sytuacje. Jakiekolwiek uczucia u innych możemy dość szybko „wyłapać” i sprecyzować, czy są one pozytywne czy negatywne. Przez tę zdolność nasza relacja z ludźmi może nabrać innego znaczenia i polepszyć się. Dodatkowo, przez tę codzienną umiejętność łatwiej jest nam przeżywać trudniejsze okresy w naszym życiu. Odpowiednie „selekcjonowanie” uczuć, czyli dzielenie je precyzyjnie na dobre i złe, pozwoli nam na lepszą relację ze światem.