Dobrowolna certyfikacja produktu w branży żywnościowej

Sprawdzanie produktów

Branża spożywcza podlega naprawdę dużej ilości wymogów i przepisów, zapewniających bezpieczeństwo i jakość żywności na każdym etapie łańcucha produkcyjnego. Aby jednak producenci mieli szansę na wyróżnienie się na tle konkurencji, a jednocześnie podniesienie własnych standardów i poszerzenie horyzontów, popularnym rozwiązaniem stała się dobrowolna certyfikacja produktów. Zapewnianie bezpieczeństwa produktów poprzez stosowanie systemowego podejścia do zarządzania przedsiębiorstwem to dość rozsądny krok biznesowy, owocujący nie tylko w korzyści wizerunkowe, ale i wiele zalet dla samej organizacji. Na czym polega dobrowolna certyfikacja produktu i w jaki sposób zapewnia bezpieczeństwo i jakość w branży żywnościowej?

Czym jest dobrowolna certyfikacja produktu?

Certyfikat i przynależący do niego znak certyfikacji to dziś wyznaczniki jakości poszukiwane na opakowaniach żywności przez wielu konsumentów. Symbole te są doskonałym narzędziem wizerunkowym, umożliwiającym wyjście naprzeciw oczekiwaniom rynku i spełnienie najsurowszych standardów, które nie należą do bezpośrednich prawnych wytycznych dla branży. Dobrowolna certyfikacja produktów odbywa się w oparciu o zapisy normy EN 45011/ISO Guide 65 oraz inne normy, których spełnienie nie jest określone obowiązkiem prawnym, a więc może dotyczyć zarówno wszystkich norm ISO, jak i wewnętrznych norm Specyfikacji Technicznej Produktu.

Zapewnianie bezpieczeństwa produktów w branży spożywczej

Wysoka jakość żywności trafiającej na półki sklepowe okazuje się nie być tak oczywista, jak mogłoby się pozornie wydawać. Nawet producenci spełniający wszystkie prawne wymogi i stosujący się do odpowiednich zasad higieny i bezpieczeństwa mogą popełniać błędy, które często generują ogromne straty finansowe dla firmy. Aby zapewnić sobie lepszy start w branży i móc z powodzeniem zarządzać własną produkcją, najlepsi producenci na rynku decydują się na dobrowolną certyfikację produktów w oparciu o standardy, które ułatwią im zbudowanie solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i jakością produkowanej żywności.

Jednym z podstawowych założeń większość dostępnych dla branży spożywczej norm jest konieczność identyfikacji i odpowiedniego zarządzania ryzykiem, prowadzące do minimalizacji zagrożeń i zapewnienia wysokiej jakości i bezpieczeństwa produktów w sposób bardzo systematyczny. Założenia większości norm ISO potwierdzają, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów niezbędne jest przewidywanie ewentualnych błędów i eliminowanie ich, zanim ich skutki wpłyną negatywnie na same produkty.

Dlaczego certyfikacja jest korzystna dla mojej działalności?

Certyfikacja produktów jest dziś korzystna w każdej branży, jednak w przypadku produktów spożywczych zdaje się mieć ona szczególny wydźwięk i znaczenie dla współczesnego konsumenta. W dzisiejszych czasach nie ma już bezpośredniej potrzeby zdobycia jakiegokolwiek pożywienia, co w rezultacie daje konsumentom możliwość wybierania produktów, które z ich punktu widzenia wydają się być lepsze, atrakcyjniejsze czy bardziej zaufane.

Zdobycie certyfikacji dla produktów i możliwość oznaczenia symbolem certyfikatu opakowania produktu spożywczego to dla konsumenta wyraźny znak, że produkt ten jest godny zaufania i jego kupno nie niesie za sobą zbędnego ryzyka.

Dobrowolna certyfikacja produktów w branży żywnościowej to potwierdzenie podjęcia systemowej metody zarządzania bezpieczeństwem i jakością produktów, owocującej nie tylko fizycznym znaczkiem umieszczonym na opakowaniu, ale przede wszystkim realną wartością dodaną dla produktów.

Przy lepszej organizacji procesów i dbałości o spełnianie wszystkich światowych standardów dotyczących bezpieczeństwa żywności, producenci mają dziś pewność, że ich produkty są godne zaufania i mogą stać na równi z innymi, wysoko jakościowymi produktami na rynku. Sam certyfikat podnosi także wartość marki produktu i jej rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, co oczywiście otwiera nowe możliwości handlowe i daje szansę na zrównoważony rozwój i ekspansję firmy.

Jak mogę przygotować się do certyfikacji?

Przeprowadzenie dobrowolnej certyfikacji produktu wymaga wpierw określenia cechy, która dzięki certyfikacji stanie się dla produktu wartością dodaną. Sam proces zapewniania bezpieczeństwa produktu poprzez certyfikację wymaga wdrożenia odpowiednich rozwiązań i udokumentowania wyników usprawnionych działań, które będą stanowiły podstawę do przyznania certyfikatu dla danego produktu i tym samym potwierdzą jego ponadprzeciętną jakość.