Egzamin na tłumacza przysięgłego – jak wygląda?

Perfekcyjna znajomość języka nie wystarczy, by zostać tłumaczem przysięgłym. Jest on osobą zaufania publicznego, która może uwierzytelniać obcojęzyczne odpisy i dokumenty. Każde tłumaczenie potwierdza on pieczęcią ze swoim imieniem i nazwiskiem lub za pomocą podpisu elektronicznego. Tłumacz przysięgły wykonuje swoje usługi zarówno dla osób prywatnych, jak i na potrzeby różnego rodzaju instytucji, w tym również organów państwowych.

Jak można przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Egzamin na tłumacza przysięgłego uprawnia do wykonywania zawodu. Potwierdza on kompetencje zawodowe w tym zakresie. Jest on zorganizowany w taki sposób, by ocenić możliwie obiektywnie praktyczną znajomość danego języka.

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej wyznacza termin egzaminu w zależności od ilości kandydatów i złożonych przez nich wniosków. Ważna jest tu data złożenia takiego pisma – o terminie decyduje kolejność zgłoszeń.

Kto może przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego?

Do egzaminu na tłumacza przysięgłego, może przystąpić osoba, która ma obywatelstwo polskie lub jednego z krajów będących członkiem Unii Europejskiej. Ktoś taki musi również bardzo dobrze znać język polski. Kwestie prawne również nie są w tym przypadku bez znaczenia – osoba przystępująca do egzaminu, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Nie może być również karana za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Osoba ubiegająca się o tytuł tłumacza przysięgłego musi mieć ukończone wyższe studia w Polsce lub innym kraju należącym do UE. Ważny jest również wynik egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski.

Nie ma możliwości przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego wobec osoby, która nie ma wykształcenia wyższego.

tłumacz przysięgły

Czy istnieje możliwość zwolnienia z egzaminu?

Niestety, nawet jeśli ktoś zdał egzamin na tłumacza przysięgłego z danego języka w innym kraju niż Polska – nie ma możliwości wykonywania tego zawodu w Polsce. Uprawnienia w tym zakresie zdobyte w innych krajach, nie obowiązują w naszym państwie.

Pisemna część egzaminu

Tę część zobowiązani są zdawać wszyscy kandydaci. W tym samym dniu i o tej samej godzinie, osoby ubiegające się o tytuł tłumacza przysięgłego, mają za zadanie przetłumaczyć 4 teksty. Dwa z nich tłumaczone są z języka polskiego na język obcy – jednym z nich jest akt urzędowy  lub dowolne pismo sądowe. Kolejne dwa to teksty, które trzeba przetłumaczyć z języka obcego na polski. Czas trwania tego etapu egzaminu to 4 godziny.

Część ustna egzaminu na tłumacza przysięgłego

Przewodniczący komisji ustala termin egzaminu ustnego nie wcześniej niż 7 dni  po upływie części pisemnej. Ta część egzaminu składa się z tłumaczenia konsekutywnego – tłumaczowi odczytywany jest tekst (lub odtwarzane nagranie), które ma przełożyć z języka polskiego na obcy. Kolejnym etapem jest przełożenie tekstu z języka obcego na polski – tłumaczenia dokonuje się „na gorąco”, bez wcześniejszego przygotowania. Co ważne – część ustna utrwalana jest na urządzeniach rejestrujących dźwięk.

Egzamin na tłumacza przysięgłego zdaje około 20% kandydatów. Pocieszające jest jednak to, że zawód ten jest bardzo elitarny i wciąż bardzo dobrze opłacany. Co prawda opanowanie umiejętności niezbędnych do jego zdania jest dość trudne, nie jest jednak niemożliwe i z pewnością warto próbować swoich sił. Rynek wciąż jeszcze nie jest nasycony i z pewnością w najbliższych latach ta sytuacja się nie zmieni.


Dowiedz się więcej o usługach tłumaczy przysięgłych na tlumaczenia.wroc.pl.