Ile kosztuje wycena nieruchomości?

Co ma na celu wycena nieruchomości? Ma ona na celu ustalenie faktycznej wartości mieszkania, lokalu użytkowego czy budynku. Rzeczoznawca majątkowy oprócz wyżej wymienionych wycen może także wycenić nam nieruchomości rolne, grunty czy nawet leśne maszyny. Mało kto wie, że profesjonalnej wyceny nieruchomości może dokonać tylko i wyłącznie rzeczoznawca majątkowy, posiadający odpowiednie uprawnienia. Wszelkie jego działania są unormowane przez PKZW, czyli Powszechne Krajowe Zasady Wyceny.

Zasady wyceny równe dla wszystkich

Zostały one opracowane przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Tytuł rzeczoznawcy majątkowego jest prawnie chroniony. Legitymację rzeczoznawcy majątkowego może posiadać tylko osoba, która zdała odpowiednie egzaminy i w ich wyniku uzyskała tytuł zawodowy. Każdy zleceniodawca korzystający z oferty profesjonalnego i zawodowego rzeczoznawcy majątkowego ma stuprocentową pewność, że otrzymana wycena oraz ocena danej nieruchomości będzie wiarygodna oraz obiektywna. Eksperci polecają by osoby przed wyborem odpowiedniego rzeczoznawcy majątkowego sprawdziły dokładnie Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych. Centralny Rejestr Rzeczoznawców Majątkowych jest prowadzony przez Ministerstwo Infrastruktury. dyduchPodczas wyceny rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek brania pod uwagę obecnie obowiązującą koniunkturę, która panuje na rynku nieruchomości. Oprócz samej koniunktury musi brać pod uwagę wszelkie przyszłościowe prognozy, wpis do ewidencji oraz stan prawny wycenianego gruntu, budynku czy maszyny. Jego obowiązkiem jest szczegółowe określenie stanu technicznego danej nieruchomości. Oprócz niej musi brać pod uwagę wszelkie zastosowania przy budowie, użytą technologię, standard oraz stopień zużycia. Akurat stopień zużycia bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie przy wycenianiu maszyn. Należy pamiętać, aby w ogóle było możliwe rzetelne oraz pełne dokonanie wyceny rzeczoznawca jest zobligowany do tak zwanej wizji lokalnej. Tylko wizja lokalna pozwoli mu na oszacowanie stanu faktycznego. Oprócz samej wyceny rzeczoznawca majątkowy ma obowiązek sporządzić dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna stanowy dowodowy materiał. Także on jest dołączany do operatu szacunkowego. Czym tak właściwie jest operat szacunkowy? Jest on oceną indywidualną. Wystawia go rzeczoznawca majątkowy. W całości stanowi on dokument urzędowy. Każdy powinien wiedzieć, że operat szacunkowy może być sporządzony tylko i wyłącznie w formie pisemnej. Operat szacunkowy zawierać musi także wszelkie podstawy prawne oraz merytoryczne, którymi kierował się rzeczoznawca. Oprócz tychże podstaw musi zawierać wynik końcowy, a wcześniej wszelkie wyliczenia. Bywają także sytuacje, w których jedną wycenę zrobili osobni rzeczoznawcy majątkowi, a ich wyceny znacznie się od siebie różnią. W takiej sytuacji o rzetelności i prawidłowości wyceny decyduje specjalna organizacja zawodowa majątkowych rzeczoznawców. Branża wycen nieruchomości jest branżą bardzo dobrze rozwiniętą i pozwala nam na szeroki wybór odpowiedniego rzeczoznawcy majątkowego.

Na witrynie dyduchnieruchomosci.pl znajdziecie dodatkowe informacje na temat wyceny nieruchomości.