Przegląd instalacji gazowej

Instalacja gazowa używana jest do przesyłania gazu do wielu urządzeń – w tym domowych kuchenek, piecyków itd. – i do monitorowania jego przepływu – mierzy zużycie i pokazuje obecny wskaźniki, ważne dla użytkowników. Taka struktura może być zamontowana na zewnątrz budynku lub w nim. Najczęściej jednak armatura gazowa składa się z części, które znajdują się w obu tych miejscach.

Do kompletu instalacji gazowej wchodzą również wszystkie elementy dające nam kontrolę nad obiegiem gazu, w tym przełączniki czy przyciski. Pamiętajmy by dokonać przeglądy gazowe Warszawa. Gaz w sieci prowadzony jest pod ciśnieniem i w zależności od jego wartości wyróżniamy:

  • gazociągi niskiego ciśnienia (mniej niż 10 kPa)
  • gazociągi średniego ciśnienia (między 10 kPa a 0,5 MPa)
  • gazociągi podwyższonego średniego ciśnienia (między 0,5 MPa a 1,6 MPa)
  • gazociągi wysokiego ciśnienia (więcej niż 1,6 MPa)

Obywatele naszego kraju zaopatrywani są w 3 rodzaje gazu – „Ls” – w okolicach kopalni gazu ziemnego, „Lw”, oraz „E”. Gazociągi, które mają ciśnienie wysokie to centralne magistrale sieci gazowej. Stacje redukcyjno-pomiarowe stosuje się celem pomniejszenia ciśnienia gazu w sieci. Sieć średniociśnieniowa, który w wyniku tego powstała rozprowadza gaz dalej. Do końcowego odbiorcy dociera zazwyczaj gaz niskociśnieniowy.
unleaded-fuel-tank-1062256-m
Z uwagi na łatwopalność i wybuchowość gazu, zasady wykonywania instalacji określają przepisy Prawa Budowlanego i rozporządzeń wykonawczych. Elementy instalacji gazowej obowiązkowo muszą posiadać przepisową szczelność i być przebadanymi z uwagi na dopuszczalne ciśnienie panujące w instalacji by przejść przeglądy instalacji gazowych. Systemy alarmowe oraz wykrywacze gazy często stosowane są w dużych instalacjach.