Jak wybrać książkę logopedyczną do ćwiczenia wymowy w domu?

książki

Pomoce logopedyczne mogą być wykorzystywane nie tylko w przedszkolach i placówkach specjalistycznych, ale również w domu.

Rynek tego typu produktów oferuje oprócz gier i pomocy do terapii wymowy również książki, które stwarzają możliwość pracy rodzica z dzieckiem w celu jego stymulacji do podjęcia wysiłku właściwej artykulacji głosek. Produkty takie jak książki logopedyczne uzupełniają ćwiczenia z logopedą i pozwalają rodzicom zachęcać maluchy do aktywnego treningu wymowy.

Dlaczego warto wykonywać z dzieckiem w domu ćwiczenia logopedyczne?

Rodzice dziecka uczęszczającego na zajęcia logopedyczne zdają sobie sprawę, że powodzenie terapii ze specjalistą uzależnione jest również od ćwiczeń wykonywanych z nim w domu. To umożliwia maluchowi utrwalenie umiejętności i wiedzy, które zostały mu przekazane na zajęciach z logopedą. Poza tym rodzice, którzy zaopatrzyli się w książki logopedyczne mogą bez koniecznego wsparcia specjalisty ćwiczyć z dzieckiem prawidłową wymowę głosek i wyrazów. Nie każdy maluch wymaga opieki specjalisty, ale troskliwi opiekunowie mogą zadbać o prawidłowy rozwój jego mowy. Poza tym powinni pamiętać, że ćwiczenia zawsze muszą mieć formę zabawy, aby nie zniechęcać dziecka do ich wykonywania.

Jakie jest znaczenie książek logopedycznych do ćwiczeń z dzieckiem w domu?

Książki logopedyczne do ćwiczeń z dzieckiem wymowy mogą być z powodzeniem wykorzystywane nie tylko przez specjalistów takich jak logopedzi, nauczyciele w przedszkolu lub szkole, ale również przez rodziców oczywiście po uprzedniej konsultacji z profesjonalistą. Są one nieocenioną pomocą w pracy nad rozwojem niedojrzałych lub zaburzonych funkcji percepcyjnych. Materiały książkowe, w które można zaopatrzyć się w sklepie Liger,  zawierają ćwiczenia prawidłowej wymowy głosek w wyrazach, w nagłosie, śródgłosie i wygłosie, a także w wyrażeniach i zdaniach.

książki

Jakie książki są godne polecenia?

Każdy rodzic powinien pamiętać, że wszystkie książki logopedyczne do ćwiczeń z dzieckiem w domu powinny być dostosowane do jego wieku i możliwości, a także aktualnego etapu prowadzonej przez logopedę terapii. Dla najmłodszych godnymi polecenia są następujące pozycje:

  • Książka „Zwierzęta wokół nas”autorstwa Iwony Michalak-Widery i Katarzyny Węsierskiej przeznaczona jest dla dzieci, które z różnych powodów nie zaczęły jeszcze mówić. Książeczka ułatwi małemu dziecku opanowanie mowy oraz umiejętności, które znakomicie przygotowują do pisania. Wykorzystano w niej onomatopeje, które są łatwe do wymówienia. To jedne z pierwszych słów wypowiadanych przez dzieci. Zaproponowane w książce zabawy są pewnego rodzaju treningiem, który przygotowuje do podejmowania przez malucha dialogu z otoczeniem, ponieważ skuteczne porozumiewanie się jest jedną z najważniejszych umiejętności warunkujących dobry start w szkole. Celem autorek jest opanowanie ojczystego języka, które nie powinno być żmudną nauką, ale odbywać się w naturalnych sytuacjach życiowych, przede wszystkim poprzez zabawę.
  • Książki „Odgłosy z otoczenia” oraz „Odgłosy zwierząt” Iwony Michalak – Widery. Maluch w pierwszym okresie życia stosuje wyrazy dźwiękonaśladowcze, dopiero potem zaczyna używać wyrazów. Zastępują one trudne do wypowiedzenia słowa i zdania. Początkowo właśnie odgłosy pozwalają dziecku na porozumiewanie się z innymi osobami, np. zamiast „pszczoła” łatwiej mu powiedzieć „bzzz”, bądź „pa pa” w sytuacji wyjścia na spacer. W dalszym procesie rozwojowym, dzięki naturalnemu przyswajaniu mowy, dziecko będzie stopniowo rezygnowało z odgłosów na rzecz pełnych wyrazów. Podczas czytania rymowanek zawartych w książeczce należy wskazywać palcem kolejne wyrazy – to łagodne wprowadzanie dziecka w trudną sztukę czytania. Wielokrotne powtarzanie tekstu pozwoli maluchowi wypowiadać ostatnie słowa na każdej ze stron, by w końcu recytować całą rymowankę.
  • Książka „Będę wielkim mówcą” autorstwa Iwony Michalak – Widery to znakomita propozycja zestawów ćwiczeń rozwijających kilka najważniejszych, niezbędnych sprawności, od których zależy prawidłowy rozwój mowy. Obok popularnych ćwiczeń narządów artykulacyjnych znalazły się tu ćwiczenia oddechowe, słuchowe, a nawet ogólnorozwojowe. Na dobry początek pojawiają się szalone minki, bardzo lubiane przez dzieci i zachęcające je do dalszej pracy, a także ćwiczeniach samogłosek. Dużym wsparciem dla rodziców jest krótki opis proponowanych ćwiczeń z danego zakresu i informacje o możliwości wystąpienia określonych trudności. Pojawiające się zdjęcia, na których dzieci prezentują ćwiczenia, ukazują, jak każde z nich powinno być wykonane. Autorka pokazuje również przedmioty znajdujące się w każdym domu, które mogą urozmaicić zajęcia i umożliwić doskonałą zabawę.