Jak wygląda praca notariusza?

notariuszNotariusz jest jednym z bardziej znanych zwodów prawnych wykonywanych w Polsce. Jest to osoba zajmująca się przede wszystkim różnorodnymi dokumentami prawnymi. Wiele osób korzysta z porad lub z usług notariusza.

Do podstawowych zadań notariusza należy opracowywanie aktów notarialnych i wykonywanie odpisów różnych dokumentów. Częstą usługą kancelarii notarialnych, jest także sporządzanie wypisów i wyciągów. Notariusz zajmuje się również testamentami oraz spawami spadkowymi. Warto dodać, że notariusz sporządza umowy dotyczące nabywania nieruchomości. Oprócz sporządzania powyższych dokumentów, rolą notariusza jest także doręczanie różnych poświadczeń oraz protokołów.

Bardzo ważnym aspektem pracy każdego notariusza, jest nadawanie prawnego charakteru wszystkim dokumentom. Każdy z nas może udać się do kancelarii notarialnej, by uzyskać poświadczenie konkretnego dokumentu. Niektóre z pism mogą bowiem służyć nam jako dowód w pewnej sprawie. Można więc rozumieć, że w kancelarii notarialnej możemy uzyskać status prawny konkretnych dokumentów.

Wszystkie czynności notarialne, których dokonuje notariusz opierając się na kodeksie prawnym, zyskują charakter dokumentów urzędowych. Rolą notariusza jest także zabezpieczanie dokumentów i słuszności spraw klientów kancelarii oraz wszystkich osób, dla których działania notarialne mogą powodować skutki prawne.

Notariusz może od nas przyjąć na przechowanie różne wartościowe przedmioty. Najczęściej, są to rozmaite papiery wartościowe, pieniądze czy nawet ważne dane na różnych nośnikach. Notariusz wykonuje zawód zaufania publicznego.

Oznacza to, iż osoba pełniąca funkcję notariusza, musi być nieskazitelnego charakteru. Obowiązki notariusza służą dobru wielu osób. Sporządzane aktów prawnych, nadawanie dokumentom formy urzędowej oraz sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, pozwala rozwiązać wiele spraw prawnych. Obecnie, usługi notariusza są szczególnie popularne.

Gdzie pracuje notariusz?

Najczęściej, notariusz wykonuje swój zawód w kancelarii notarialnej – swojej lub założonej przez innego notariusza. W znacznej większości przypadków, czynności notarialne wykonywane są w kancelarii. To tam notariusz przyjmuje swoich klientów. Jednak niekiedy, notariusz może wykonywać swoją pracę poza kancelarią – jest to jednak zależne od konieczności, jaka zachodzi w danej sytuacji.

Wysokość zarobków notariusza może być bardzo różna. Jest to zależne od taksy notarialnej. Notariusz zarabia na świadczonych przez siebie usługach dla różnych klientów prywatnych, przedsiębiorców lub instytucji. Średnia wysokość zarobków może wynosić od 4 do 8 tysięcy złotych. Taksa notarialna stanowi maksymalną wysokość opłat, jakie notariusz pobiera za wykonanie konkretnych usług. Wysokość taksy jest ustalana przez ministra i dotyczy każdej kancelarii notarialnej na terenie Polski.

biuro Kto może zostać notariuszem?

Z racji tego, iż notariusz jest zawodem szczególnie odpowiedzialnym, należy przejść studia, praktyki oraz zdać egzamin, by móc legalnie wykonywać tę profesję. Notariusz musi bowiem posiadać odpowiednia wiedzę z zakresu prawa oraz doświadczenie. Aby zostać notariuszem, należy ukończyć studia prawnicze na stopniu magistra. Nie trzeba wybierać specjalizacji. Konieczne jest zdanie egzaminu notarialnego oraz odbyć asesurę. Te czynności pozwolą nam rozpocząć zawód notariusza.

Jednak oprócz odpowiedniego wykształcenia, należy posiadać konkretne cechy charakteru. Przyszły notariusz musi być przede wszystkim odpowiedzialny oraz sumiennie wykonywać wszystkie swoje obowiązki. Dodatkowo, musi on wzbudzać zaufanie i dobrze się prezentować. Powinien być to człowiek oczytany, który odpowiednio wypowiada się zarówno w mowie, jak i w piśmie. Istotne jest również, by notariusz posiadał obywatelstwo polskie i był niekarany. Każdy notariusz musi korzystać w pełni z praw obywatelskich.