Jak wykorzystać identyfikację wizualną?

lekarz

Czym jest identyfikacja wizualna marki? Jest to, mówiąc innymi słowami,  budowanie tożsamości rynkowej, której celem jest rozpoznawalność marki na rynku, wyodrębnianie właśnie tej, a nie innej marki.

Właściwie zaprojektowana i umiejętnie wykorzystywana identyfikacja wizualna marki bowiem staje się efektywnym i ekonomicznym narzędziem marketingowy (blog Auch Studio)

Jest to więc  podstawowe narzędzie, dzięki  któremu kreujemy wizerunek marki na rynku. Zawiera on ogół symboli i zachowań stosowanych w celu uzyskania czytelnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Choć nazwa, logo i kolorystyka stanowią podstawowe wzorce identyfikacji wizualnej, to najważniejszy jest spójny system wizualny – coś więcej, niż tylko suma poszczególnych elementów.

Branding

Na co szczególnie należy zwrócić uwagę przy tworzeniu identyfikacji wizualnej marki?

Identyfikacja wizualna odpowiada na pytania: czym jest marka, jak się zmienia, dokąd zmierza, co wyróżnia ją spośród innych, podobnych marek? Jeśli będzie dobrze przemyślana i należycie prowadzona, to stanie się  dobrą inwestycją rokującą  przyszłość marki, jej rozpoznawalność i pozytywne postrzeganie wśród klientów. Aby zapewnić marce stały rozwój i coraz większą rozpoznawalność, niezbędne  jest stałe czuwanie nad każdym elementem identyfikacji wizualnej.

Elementy systemu identyfikacji wizualnej to logo, kolorystyka, wygląd zewnętrzny, wystrój wnętrz, wygląd opakowań itp. Już na samym początku budowania tożsamości marki polegającym na tworzeniu jej szkicu, potem fundamentu, poprzez szereg drobnych czynności, które pozwolą otrzymać stabilną budowlę, należy  stale badać rynek i zainteresowanie potencjalnych klientów. (blog Auch Studio)

Działania muszą być bowiem dopracowane, bezbłędne i przemyślane pod każdym względem, gdyż błędy i niedopatrzenia na każdym z etapów budowania tożsamości marki mogą bardzo drogo kosztować.  W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje tzw. podstawowa księga znaku. Oficjalnym zapisem wzorców identyfikacji marki jest księga identyfikacji, która całościowo opisuje elementy systemu wizualizacji oraz sposoby i zasady ich tworzenia i  wykorzystania.

Księga Identyfikacji Wizualnej to dokument, który zawiera ogólne zasady tworzenia materiałów informacyjno-promocyjnych  w oparciu o spójną i rozpoznawalną symbolikę.

Podstawą systemu identyfikacji jest logo marki, ale na system identyfikacji wizualnej  marki składa się również charakterystyczna kolorystyka oraz wzbogacające przekaz i dające wiele możliwości  elementy graficzne będące symbolicznym ukazaniem spójnego systemu wizualnego marki.

Jak odpowiednio wypromować markę?

Firmy wkraczające na rynek muszą dokładnie wiedzieć, co jest ważne i co należy zrobić dla promocji marki, aby odnieść sukces. Nie każdy właściciel marki potrafi sprawić, aby to jego produkt był rozpoznawalny wśród wielu tysięcy innych, dlatego też można skorzystać z usług firm specjalizujących się w tworzeniu identyfikacji wizualnej marki. Zajmują się tym bowiem przygotowani fachowcy, którzy robią wszystko, aby o danej marce było na rynku głośno.


Źródło cytatów: http://auchstudio.pl/blog/tworzenie-identyfikacji-wizualnej.