Jakie właściwości mają włókniny do rekuperatora?

filtr do rekuperatora

Rekuperatory są urządzeniami, które stosuje się w systemach wentylacyjnych po to, aby odzyskiwać ciepło z zanieczyszczonego, wywiewanego z budynku powietrza. Umożliwiają one oddychanie świeżym i czystym powietrzem bez konieczności otwierania okien i powodowanie niepotrzebnych z tego tytułu strat ciepła. Pozwalają także na zmniejszenie zapotrzebowania na energię w każdym domu. 

Czym jest rekuperator?

Rekuperator jest wymiennikiem ciepła umożliwiającym wymianę z pomieszczeń powietrza zużytego i nawiewanie świeżego z zewnątrz przy jednoczesnym odzyskiwaniu ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Poza tym jego zadaniem jest również sterowanie intensywnością tej wymiany w zależności od potrzeb. Centrale wentylacyjne nawiewno – wywiewne wyposażone są w odpowiednie filtry, które uniemożliwiają gromadzenie się kurzu w instalacji, a także rekuperatorze. 

Jakie maty filtracyjne stosuje się w rekuperatorze?

Maty filtracyjne G2, G3 i G4 wykorzystywane są nie tylko w systemach wentylacyjnych, kabinach lakierniczych, szafach sterowniczych, oczyszczaczach powietrza, klimatyzatorach, ale również w rekuperatorach. Rekuperator jest wymiennikiem ciepła z odzyskiem energii wykorzystywanym również w przemyśle, w celu odprowadzenia ciepła ze spalin  i wykorzystania go do ogrzania powietrza, poprawiając w ten sposób efektywność energetyczną całego systemu. Zamontowane w systemach grzewczych rekuperatory składają się z szeregu równoległych płyt zbudowanych z aluminium, stali nierdzewnej, tworzywa sztucznego, włókien syntetycznych. Są tak zbudowane, aby ciepło ze strumienia powietrza wywiewanego było przenoszone do strumienia ciepła nawiewanego. Wydajność systemu według producentów sytuuje się na poziomie 80% brutto w zależności od specyfikacji urządzenia. Dobrze wykonany i złożony z najwyższej jakości elementów system filtracji w tym również mat filtracyjnych daje gwarancję bezawaryjnej pracy systemu i uniknięcia strat przedsiębiorstwa, Jest to niezwykle istotne ze względu na ważną rolę rekuperatorów w systemach wentylacyjnych przedsiębiorstw. 

wymiana włókniny do rekuperatora

Jakie właściwości mają maty filtracyjne do rekuperatora?

Maty filtracyjne do rekuperatorów są niezwykle efektywne ze względu na swoją budowę, do której wykorzystuje się poliester. Można je również uznać za niezwykle trwałe, łatwe w wymianie oraz nieuciążliwe w użytkowaniu, gdyż włóknina nie ulega szybkiemu zniszczeniu. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi nazbyt często wymieniać mat filtracyjnych. Pomimo tego zapewniają one wysoki poziom ochrony przed zanieczyszczeniami. Personel zajmujący się ich wymianą nie musi być szczególnie szkolony do wykonywania tej czynności. Może się tego podjąć każdy pracownik po krótkim instruktażu przeprowadzonym przez osobę mającą doświadczenie w wymianie mat filtracyjnych do rekuperatora. Konieczność rzadkiej wymiany filtrów związana jest ich progresywną budową, która sprawia, że nie zapychają się szybko i nie wymagają interwencji przez długi czas. 

Jakie są zalety połączenie filtracji wstępnej z właściwą z wykorzystaniem filtrów G2, G3 i G4?

Maty filtracyjne z grupy G, stosowane w rekuperatorach stosuje się również w filtracji wstępnej określanej jako zgrubna. Jej zadaniem jest wychwycenie największych drobin znajdujących się w powietrzu, dlatego tego rodzaju filtry mogą być umieszczone w elementach filtracji wstępnej, wyłapującej te zanieczyszczenia, które po dostaniu się do dalszych części systemu mogłyby doprowadzić do zmniejszenia jego wydajności.  Zastosowanie mat filtracyjnych z grupy G w filtracji zgrubnej ma na celu zatrzymanie większych drobin zanieczyszczeń w miejscu, gdzie można je szybko i bez problemu usunąć, a mniejsze z nich, niedostrzegalne wędrują  dalej do lepiej przystosowanych do ich pozbycia się filtrów. Połączenie filtracji wstępnej z tą właściwą pozwala na stworzenie takiego systemu, który jest niezawodny i będzie działał długo bez konieczności częstego serwisowania. Zatem włókniny do rekuperatora od firmy Filterm są idealnym sposobem na zabezpieczenie systemu filtracji przed szybkim zużyciem jego elementów.