Karta pobytu w Polsce

Na rynku pracy w Polsce coraz częściej można spotkać pracowników z Ukrainy. Nic w tym dziwnego – korzystają z możliwości i emigrują w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Niestety, nie mogą jej zacząć z dnia na dzień – konieczne będzie posiadanie karty pobytu w Polsce.

W Polsce obcokrajowiec nie może podjąć pracy bez wcześniejszej zgody. Nie może również przebywać dłuższy czas na terenie naszego kraju bez karty pobytu. Sam dokument uprawnia obywatela Ukrainy do przemieszczania się pomiędzy państwami w Strefie Schengen. W jaki sposób można ją uzyskać? Jak długo trwa proces starania się o kartę pobytu w Polsce?

Karta pobytu – co to jest?

Karta pobytu to krótko mówiąc dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca, który aktualnie przebywa na terenie Polski. Jest ważna tylko w przypadku posiadania paszportu i pozwala na bezproblemowe przekraczanie granicy bez wizy. Oczywiście kartę pobytu należy ukazać Straży Granicznej.

Dokument zawiera najważniejsze dane osobowe obcokrajowca. Warto pamiętać, że karta pobytu jest wydawana jedynie na podstawie pozwolenia na pobyt i dopiero po 90 dniach spędzonych w Polsce.

Najczęściej wyróżniamy karty pobytu czasowe i stałe, ale warto pamiętać, że są wydawane również na pobyt rezydenta długoterminowego, ochrony międzynarodowej oraz na pobyt ze względów humanitarnych. Kartę na pobyt czasowy należy przedłużyć, a na stały jest ważna przez 10 lat od momentu jej wydania.

Karta pobytu nie przysługuje obcokrajowcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą poza Polską, a także przebywają w delegacji. Nie muszą się o nią starać również osoby wykonujące pracę sezonową.

Jakie dane zawiera karta pobytu w Polsce?

Karta pobytu to swojego rodzaju dowód osobisty – stąd większość informacji będzie taka sama. Pojawia się również adres zameldowana na pobytu stały lub czasowy (jeśli taki faktycznie został otrzymany), a także dane organu, który go wystawił. Na karcie widnieje również data upływu ważności i rodzaj zezwolenia na pobyt. W niektórych przypadkach określa się również cel i charakter pobytu.

Jak starać się o kartę pobytu w Polsce?

O kartę pobytu musi wystąpić każdy mieszkaniec Ukrainy, który przebywa w Polsce dłużej niż 90 dni. Oczywiście wniosek należy złożyć przed upływem tego terminu. Składa się go w wydziałach spraw obywatelskich i cudzoziemców w urzędach wojewódzkich.

Decyzja zostaje podjęta w zależności od ilości wniosków czekających na rozpatrzenie, a samą kartę wydaje się w ciągu 30 dni po dostarczeniu odpowiednich dokumentów. Niestety – trwa to znacznie dłużej, dlatego warto skorzystać z pomocy agencji pracy zatrudniającej obywateli Ukrainy.

Brak karty pobytu bądź nieważny dokument sprawia, że cudzoziemiec musi opuścić Polskę i nie będzie mógł ponownie przekroczyć jej granicy. Dlatego tak ważne jest pilnowanie wszystkich terminów i składanie wniosków odpowiednio wcześnie.

Czy karta pobytu coś kosztuje?

Standardowa opłata za wydanie lub wymianę karty pobytu wynosi zaledwie 50 zł. Urzędy wymagają, aby uiścić ją tuż po otrzymaniu zezwolenia na pobyt, ale jeszcze przed wydaniem karty właściwej. Za zgubioną kartę płaci się dodatkowe 100 zł.

Pomoc w zdobyciu karty pobytu w Polsce

Samodzielne staranie się o kartę pobytu w Polsce nie jest łatwe i dobrze jest skorzystać z pomocy profesjonalnej agencji pracy. Specjaliści nie tylko ułatwią przygotowanie niezbędnych dokumentów, ale również postarają się przyspieszyć proces rozpatrywania wniosków, który w Polsce trwa długo. Dodatkowo posiadając stałe miejsce zatrudnienia, zapewniane przez agencję pracy, znacznie łatwiej jest uzyskać zezwolenie na pobyt – stąd już krótka droga do otrzymania karty pobytu czasowego, a nawet stałego.

Dodatkowo współpracując z agencją pracy, obywatel Ukrainy ma pewność, że przy każdej trudności uzyska fachową pomoc i wsparcie na wszystkich etapach. Dzięki temu podjęcie pracy w Polsce będzie znacznie łatwiejsze.

Karta pobytu w Polsce – co należy pamiętać?

Kartę pobytu na terenie Polski powinien posiadać każdy obcokrajowiec, który spędził w naszym kraju ponad 90 dni. To dokument tożsamości, a jednocześnie zezwolenie na podjęcie stałej pracy zarobkowej czy możliwość podróżowania po większości państw europejskich.