Kiedy opłaca się zmienić formę prawną spółki?

Wielokrotnie dochodzi do sytuacji, w których prowadzona forma działalności gospodarczej przestaje być optymalna dla wspólników. W takich wypadkach rozwiązaniem jest dokonanie przekształcenia i zmiana formy prawnej spółki.

Na czym polega zmiana?

Wiele osób zastanawia się na czym polega zmiana formy prawnej spółki. Forma prawna określa sposób organizacji firmy. Od niej zależy, w jaki sposób spółka będzie rejestrowana, jakie będą koszty prowadzenia działalności i jak będzie ona opodatkowana. W momencie, gdy firma się rozwija, wzrastają jej obroty oraz skala prowadzonych operacji, początkowo wybrana forma prawna może okazać się niewystarczająca. Powoduje to konieczność przekształcenia polegającego na zmianie formy prawnej spółki. Sprawia ono, iż firma traci swoją dotychczasową formę, z dniem przekształcenia kontynuując działalność w nowej formie prawnej. Spółka przekształcona zachowuje własne prawa i obowiązki przysługujące spółce przekształcanej.

W jakich sytuacjach zmienia się formę prawną spółki?

Do zmiany formy prawnej spółki dochodzi zazwyczaj na skutek chęci zwiększenia efektywności prowadzonej działalności. Przekształcenie pozwala obniżyć koszty prowadzenia firmy, zmniejszając między innymi obciążenia podatkowe. Daje również możliwość zwiększenia siły oraz potencjału spółki na skutek usprawnienia procesu decyzyjnego, pozyskania nowych inwestorów i kapitału, a także wejścia spółki na giełdę bądź połączenia kilku spółek w jedną. Korzyści, jakie przedsiębiorca może osiągnąć, dokonując przekształcenia, zależą w większej mierze od wybranej nowej formy prawnej spółki.

Jakie zmiany dokonywane są najczęściej?

Przekształceniu mogą ulegać spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne, akcyjne, cywilne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zmianie formy prawnej podlegają także firmy jednoosobowe, które mogą zostać przekształcone w jednoosobową spółkę kapitałową.

W następstwie wprowadzenia przez rząd RP przepisów Polskiego Ładu, dużym zainteresowaniem cieszą się alternatywne formy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, pozwalające na niższe opodatkowanie osiąganego dochodu. Są to przede wszystkim spółki komandytowe oraz komandytowo-akcyjne. Przedsiębiorcy powinni równocześnie pamiętać o możliwości dokonywania zmian poprzez założenie spółki i przeniesienie do niej majątku lub poprzez zamknięcie działalności i założenie spółki.

Procedura zmiany formy prawnej spółki

Procedura zmiany formy prawnej spółki przebiega stopniowo. By skutecznie dokonać przekształcenia, należy:

1. Przygotować plan przekształcenia spółki

Plan przekształcenia powinien określać wysokość majątku spółki z uwzględnieniem wartości udziałów i akcji wspólników. Do jego sporządzenia zobligowany jest zarząd lub wszyscy wspólnicy uprawnieni do prowadzenia spraw spółki. Załączniki dołączone do planu przekształcenia powinny obejmować następujące dokumenty:

  • projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki,
  • projekt umowy lub statutu spółki,
  • wycenę składników majątku spółki,
  • sprawozdanie finansowe aktualne dla dnia przekształcenia.

2. Zawiadomić wspólników

Zarząd bądź wspólnicy prowadzący sprawy spółki są zobowiązani do zawiadomienia pozostałych wspólników o zamiarach dokonania zmiany formy prawnej spółki nie później niż na miesiąc przed planowanym przyjęciem uchwały o przekształceniu.

3. Podjąć uchwałę o zmianie formy prawnej spółki

W podjętej uchwale o przekształceniu spółki powinny zostać zawarte informacje o nowej formie prawnej, zgoda na treść umowy lub statutu oraz zakres przyznanych wspólnikom praw.

4. Określić podmioty prowadzące sprawy spółki lub wchodzące w skład jej organów

W wypadku spółek kapitałowych konieczne jest podanie imion i nazwisk członków zarządów przekształconej spółki, z kolei w wypadku spółek osobowych niezbędne jest podanie imion i nazwisk wspólników, którzy mają prowadzić sprawy i reprezentować przekształconą spółkę.

5. Umieścić spółkę w rejestrze przedsiębiorców

Członkowie zarządu lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji przekształconej spółki mają obowiązek wpisać spółkę do prowadzonego przez KRS rejestru przedsiębiorców.

Pomoc prawna przy zmianie formy prawnej spółki

Przed przystąpieniem do zmiany formy prawnej spółki warto skonsultować się z kancelarią prawną specjalizującą się w przekształceniach. Doświadczeni prawnicy udzielą niezbędnych porad i pomogą w przygotowaniu projektów ustaw i wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia skutecznego przekształcenia spółki. Kancelarią wyspecjalizowaną w przekształceniach podmiotów medycznych jest Kancelaria Radców Prawnych Pawelczyk Kozik, oferująca przeprowadzenie całego procesu od wsparcia w wyborze najkorzystniejszej formy po przeniesienie na nowy podmiot umów, decyzji oraz licencji, dokonanie wpisów w stosownych rejestrach i sporządzenie niezbędnej dokumentacji.