Kiedy potrzebna jest inwentaryzacja budowlana?

inwentaryzacja budowlana

Dokumentacja techniczna jest bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa, ale stanowi także wiarygodne potwierdzenie rzeczywistego stanu technicznego danego budynku. Zazwyczaj właściciele budynków nie potrzebują tego typu dokumentacji podczas ich użytkowania, co często sprawa, że jest ona niekompletna lub niekatulana. Dotyczy to szczególnie tych obiektów, które były często sprzedawane lub mają już sporo lat. Zdarzają się jednak różnego rodzaju stacje, kiedy tego typu dokumentacja jest potrzebna, a jej nieposiadanie może wiązać się z pewnymi trudnościami lub problemami. Z tego względu chcąc uzyskać niezbędną dokumentację techniczną, należy przeprowadzić inwentaryzację budowlaną. Jednak czym tak dokładnie jest inwentaryzacja budowlana, co ona obejmuje, w jakich sytuacjach należy ją przeprowadzić i dlaczego warto zlecić to rzeczoznawcy budowlanemu?

Czym jest inwentaryzacja budowlana?

Inwentaryzacja budowalna polega na przygotowaniu dokumentacji technicznej danego obiektu, na podstawie stanu faktycznego, który oceniany jest podczas oględzin i kontroli. Usługa ta może zostać zrealizowana wyłącznie przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje do tego, aby przygotować tego typu dokumentację techniczną. Ponadto osoba ta musi również posiadać wymagane uprawnienia budowlane w sytuacji, gdy przygotowywana dokumentacja techniczna będzie podstawą do wykonania projektu przebudowy danego budynku. Inwentaryzacja budowlana i sporządzona w jej ramach dokumentacja techniczna jest szczególnie przydatna w przypadku starszych budynków, ponieważ może ona skutecznie zastąpić inwestorowi brak zatwierdzonego przed laty projektu budowlanego, na podstawie którego wydano pozwolenia na budowę.

Co obejmuje inwentaryzacja budowlana?

Najważniejszym zadaniem inwentaryzacji budowlanej jest jak najdokładniejsze opisanie danego obiektu, którego ona dotyczy. Dokumentacja techniczna sporządzona w ramach inwentaryzacji budowlanej będzie więc zawierała m.in. szczegóły związane z wymiarami danego budynku, ilością jego kondygnacji, rozmieszczeniem poszczególnych pomieszczeń oraz ich przeznaczeniem, a także lokalizację ciągów komunikacyjnych w budynku. Bardzo ważne jest to, aby w dokumentach tych znalazły się również informacje dotyczące materiałów, z jakich wzniesiony został dany budynek oraz jak wygląda jego konstrukcja. Podczas inwentaryzacji budowlanej opisywane jest także położenie budynku na danej działce, a czasami dokumentacja może zawierać również szczegółowe informacje i plany wszelkich instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych, jakie znajdują się w danym budynku. Jeśli istnieje taka potrzeba, do dokumentacji mogą być dołączone także precyzyjne szkice, rzuty i przekroje poszczególnych elementów konstrukcyjnych oraz mapki.

inwentaryzacja budowlana przez rzeczoznawcę

W jakich sytuacjach należy przeprowadzić inwentaryzację budowlaną?

Inwentaryzacja budowlana jest szczególnie potrzebna w sytuacji, gdy planujemy remont danego budynku, gdy projektant opracowuje projekt przebudowy budynku lub planowane jest dobudowanie dodatkowej przestrzeni użytkowej, lub mieszkalnej do istniejącej już zabudowań. W takich sytuacjach przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej jest niezbędne, jednak oprócz tego może ona być przydatna także w innych przypadkach. Inwentaryzacja budowlana może być bardzo pomocna podczas przygotowywania wyceny danego budynku lub też w celu opracowania wytycznych do przeprowadzenia termoizolacji danego obiektu. Inwentaryzacja budowlana jest szczególnie zalecana w przypadku starszych budynków, które nie posiadają aktualnych i kompletnych planów.

Dlaczego warto zlecić inwentaryzację budowlaną rzeczoznawcy budowlanemu?

Inwentaryzację budowlaną najlepiej zlecić rzeczoznawcy budowlanemu, ponieważ jest to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie niezbędne do tego, aby w sposób prawidłowy i skuteczny przeprowadzić tego typu usługę. Decydując się na skorzystanie z usług rzeczoznawcy budowlanego w tym zakresie, uzyskuje się gwarancję, że cała dokumentacja przygotowana podczas inwentaryzacji jest w pełni wiarygodna i zgodna ze stanem faktycznym danego budynku. Jest to bardzo ważna sprawa szczególnie w przypadku zmiany sposobu użytkowania danego budynku, jego sprzedaży, kupna czy też remontu, nadbudowy lub przebudowy.