Kinderbijslag – kiedy przysługuje nam zasiłek rodzinny w Belgii?

zasiłek w belgii

Kinderbijslag jest to forma zasiłku rodzinnego, jaka przysługuje osobom zatrudnionym na umowę na czas dłuższy niż 3 miesiące i pod warunkiem, że nie jest to praca sezonowa.

Możliwe jest uzyskanie zasiłku zarówno na dzieci własne, jak i przysposobione. Zasiłek ten jest doskonałym sposobem na zasilenie swojego budżetu, niezbędnego przy wychowywaniu dzieci. Kto może skorzystać z zasiłku rodzinnego w Belgii? Jakie dokumenty należy złożyć?

Komu przysługuje Kinderbijslag?

 • O Kinderbijslag mogą ubiegać się osoby zatrudnione na umowę o pracę na czas dłuższy niż 3 miesiące, przy czym nie może to być praca sezonowa. Zasiłek rodzinny dotyczy również tych, którzy podjęli firmę samozatrudnienia, są współwłaścicielami firmy lub spółki, albo pobierają świadczenie dla bezrobotnych lub chorobowe.
 • Kinderbijslag należy się również tym, którzy mają na swoim utrzymaniu dzieci niepełnosprawne, a także osobom prowadzącym działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Belgią, lecz odprowadzającym składki do belgijskiej kasy ubezpieczeniowej.
 • O zasiłek mogą ubiegać się zarówno rodzice, jak i opiekunowie prawni dziecka, bez względu na jego miejsce pobytu. Dotyczy to również osób, które nie są rodzicami biologicznymi, lecz pozostają w związku z osobą będącą rodzicem biologicznym.
 • Dodatkowym udogodnieniem jest też to, że jeśli żadne z rodziców nie ma prawa do zasiłku, o Kinderbijslag może wystąpić również inna osoba pracująca, mieszkająca z nimi pod jednym dachem. 
 • Zasiłek przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18., lub w przypadku kontynuowania nauki, do 25. roku życia. 
 • Jeśli zachodzi sytuacja, w której dziecko po 25. roku życia jest bezrobotne nie z własnej woli, a jego miesięczny dochód nie przekracza 520 Euro, również może uzyskać Kinderbijslag. 

W jaki sposób Polacy mogą skorzystać z belgijskiego zasiłku rodzinnego?

W Belgii można uzyskać zasiłek nawet do 5 lat wstecz! Warto jednak pamiętać o tym, że cała procedura może trwać bardzo długo – nawet do pół roku lub dłużej. Aby uzyskać zasiłek, należy przedstawić stosowne dokumenty. Jakie?

 • Loonfische – jest to dokument wystawiany przez pracodawcę, poświadczający wysokość Twoich zarobków w danym roku podatkowym.
 • Jeśli nie masz jeszcze Loonfische, możesz je zastąpić uzyskiwanymi co miesiąc odcinkami wypłaty.
 • Formularz E401 – zaświadczenie dotyczące składu rodziny dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych.
 • Akt urodzenia dziecka lub uwierzytelniona kopia
 • Akt zawarcia małżeństwa lub uwierzytelniona kopia
 • Potwierdzenie zameldowania dla wszystkich członków rodziny
 • Formularz E402 – zaświadczenie o kontynuacji nauki. Aby je wypełnić, niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o potwierdzeniu nauki przez placówkę, do której uczęszcza dziecko.
 • Paszport lub dowód osobisty osoby składającej wniosek
 • Potwierdzenie pobierania lub niepobierania zasiłku rodzinnego w Polsce – w przypadku dzieci mieszkających na stałe na terenie Polski.

Kinderbijslag – o czym należy pamiętać? 

Dokumenty w celu uzyskania zasiłku rodzinnego Kinderbijslag w Belgii należy składać każdego roku od nowa – jest tak dlatego, że instytucje belgijskie chcą mieć aktualne informacje na temat Twojej sytuacji rodzinnej. Warto nie czekać na coroczne składanie dokumentacji, lecz na bieżąco informować o zmianach, jakie mogą być istotne dla prawa do otrzymywania zasiłku.

zasiłek dla dziecka w belgii

Dlaczego warto korzystać z pomocy firm zewnętrznych?

Komunikacja pomiędzy instytucjami polskimi a zagranicznymi często nie należy do najsprawniejszych – jest to jeden z powodów, dla których oczekiwanie na zasiłek trwa tak długo. Na szczęście istnieją sposoby, dzięki którym można przyspieszyć całość działań. Na terenie Polski działają firmy udzielające pomocy z zakresu ściągania zwrotu podatków zza granicy.

Jedną z takich firm jest Tax-Pol, udzielająca pomocy z zakresu uzyskiwania m.in. zwrotów i zasiłków, obejmujących np. Kinderbijslag. Pomagamy w skompletowaniu i sprawdzeniu całej dokumentacji, a także udzielamy bieżących porad, gdyż zależy nam na odczuwalnym przyspieszeniu procedur.