Koszty przeprowadzania rozwodu

Rozwody

W Polsce przeprowadza się z roku na rok coraz więcej rozwodów cywilnych i kościelnych. Dotychczasowych małżonków, pragnących zawrzeć ponownie związek małżeński nie odstraszają nawet koszta sądowe, niejednokrotnie bardzo wysokie i obostrzone poważnymi konsekwencjami prawnymi. Przyjrzyjmy się pokrótce najważniejszym kosztom, jakie przyjdzie nam ponieść w przypadku ubiegania się o rozwód cywilny.

Bezwarunkowo pamiętać należy, iż postępowanie rozwodowe jest procesem cywilnym, do którego zastosowanie mają głównie przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Zgodnie z ustawą oraz dodatkowym Kodeksem Rodzinnym i opiekuńczym, od każdego wniesionego do sądu pozwu rozwodowego, pobierana jest opłata w wysokości 600 złotych. Jednakże, w przypadku orzekania rozwodu na zgodny wniosek obu stron, czyli w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, sąd zawsze zwraca osobie pozwanej połowę wpłaty, zatem można przyjąć iż taki rodzaj rozwodu cywilnego to koszt dokładnie 300 złotych. Warto zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, iż sąd z urzędu zwróci całą uiszczoną opłatę od pozwu rozwodowego lub wniosku o separację w przypadku, kiedy małżonkowie dojdą w efekcie do porozumienia i ponownie zejdą się.

Pamiętajmy jednakże, iż opłaty stałe to tylko część kosztów, które trzeba będzie ponieść z racji ubiegania się o rozwód. Obok tychże kwot należy liczyć się również ze wszelkimi kosztami całego postępowania legislacyjnego, które pojawią się dopiero po zapadnięciu wyroku sądowego. Ogólnie rzecz biorąc, podstawową zasadą jest w postępowaniu rozwodowym fakt, iż koszta sądowe zwykle ponosi strona przegrywająca proces, a więc osoba wyłącznie winna rozpadowi dotychczasowego małżeństwa.

Mimo znacznych kosztów związanych z przeprowadzenie sprawy rozwodowej, w niektórych okolicznościach można ubiegać się o zwolnienie z opłat sądowych. Jeżeli strona wnosząca pozew (czyli tak zwany “powód”) nie jest w stanie wnieść 600-złotowej opłaty z powodu trudnej sytuacji finansowej, może zwrócić się do Sądu z prośbą o zwolnienie z kosztów sądowych. W takiej sytuacji należy dodatkowo przedłożyć w sądzie odpowiedni formularz, dotyczący stanu rodzinnego i majątkowego. Sąd może więc zwolnić z kosztów sądowych osobę ubiegającą się o to albo z całości,albo z części kwoty. Dodatkowo, wedle polskiego prawa, osoba składająca odpowiedni wniosek może także zostać zwolniona z kosztów z tytułu wpisów stałych.

Decydując się na przeprowadzenie postępowania rozwodowego, warto pamiętać nie tylko o kosztach finansowych. Równie istotne będą tutaj także wszelkie konsekwencje moralne, etyczne i emocjonalne, często przypłacające fakt stwierdzenia nieważności małżeństwa.

Od ponad dziesięciu lat liczba rozwodów w Polsce gwałtownie rośnie. Przyczyn unieważnienia małżeństwa jest bardzo wiele, jednakże wiodącymi powodami rozejścia się małżonków są w głównej mierze: niezgodność charakterów, zdrada, nadużywanie alkoholu, nieodpowiedni stosunek do innych członków rodziny oraz problemy finansowe.

W roku 2010 przeprowadzono w naszym kraju ponad 61 tysięcy rozwodów. Nie dziwi zatem fakt, iż wszelkie porady prawne związane z unieważnieniem małżeństwa okazują się bardzo wiodącymi. Doświadczeni, wykwalifikowani prawnicy odpowiadają najczęściej na pytania dotyczące orzekania o winie jednej ze stron lub o przyznaniu adekwatnych alimentów na dzieci, urodzone w związku obojga rozwodzących się partnerów. Warto zaznaczyć, iż rozwód cywilny pociąga za sobą nie tylko konsekwencje prawne, ale także ekonomiczne i moralne. Dlatego też, przystępując do sprawy rozwodowej warto zapoznać się ze szczegółowymi procedurami oraz wszelkimi prawami i obowiązkami, ciążącymi od tego momentu na dotychczasowych małżonkach. Niejednokrotnie, oprócz porad prawnika, potrzebna jest także fachowa pomoc biegłego psychologa, który pomaga poszkodowanym w tymże procesie przebrnąć przez najtrudniejsze decyzje.

Rozwód z winą oraz bez winy

W nomenklaturze prawniczej “rozwód” oznacza po prostu rozwiązanie dotychczasowego związku małżeńskiego przed odpowiedni sąd. Rozwodu dokonuje się na żądanie jednego ze współmałżonków. Co jednak najistotniejsze, rozwód może być orzeczony z winą jednego z partnerów lub bez winy współmałżonka, na wskutek określonych okoliczności i zdarzeń. Dodać tutaj należy, iż rozwód, obok owdowienia i unieważnienia małżeństwa jest jednym ze sposobów kończących związek małżeński.

W wielu krajach europejskich rozwód powinien być poprzedzony separacją. Wedle polskiego ustawodawstwa przesłanką do rozwiązania małżeństwa jest jego zupełny rozkład. Rozwodu nie można jednakże udzielić, jeśli w jego wyniku miałyby ucierpieć małoletnie dzieci obu współmałżonków. Rozwód orzekany przez sąd nazywa się inaczej cywilnym, w odróżnieniu od rozwodu kościelnego, którego może udzielić kościół katolicki. Udzielenie rozwodu cywilnego coraz częściej zajmuje już czas wyłącznie jednej rozpraw sądowej, natomiast rozwód kościelny, obostrzony najróżniejszymi kryteriami i wytycznymi, może nawet ciągnąc się miesiącami i wcale nie jest powiedziane, iż współmałżonkowie dostaną go.

Ze względu na rosnące zapotrzebowanie polskiego społeczeństwa na wszelkie prawnicze niuanse, związane z orzekaniem owinie, przyznawaniem alimentów oraz podziałem majątku, przybliżamy tematykę przeprowadzenia rozwodu wraz ze wskazaniem na najistotniejsze kwestie z tym związane. Celem wprowadzenia Czytelników w procedurę prawną, dotyczącą rozwiązania małżeństwa, podpowiadamy także, jak skutecznie i poprawnie napisać pozew rozwodowy. Wszystkim z Państwa, którzy przygotowują się do przeprowadzenia rozwodu podpowiemy także, jakie wiązać się z tym będą koszta i konsekwencje, nie tylko materialne.