Metoda krakowska – czyli rozwiązanie, które pomaga z zaburzeniami rozwoju

Metoda krakowska jest to neurobiologiczna terapia, która przeznaczona jest dla dzieci z zaburzeniami genetycznymi i różnego rodzaju zaburzeniami rozwojowymi. W szczególności dedykowana jest zatem dzieciom z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, zagrożonym dysleksją, a także dzieciom z zespołem Downa. Niektórzy rodzice zdrowych dzieci też po nią sięgają. Na przykład wtedy, gdy chcą zwiększyć  ich możliwości intelektualne.

Za twórcę metody krakowskiej uznaje się dziś profesor Jagodę Cieszyńską, która opracowała jej zasady na podstawie wieloletniego doświadczenia i prowadzonych terapii. W skrócie mówiąc – metoda krakowska, to zbiór odpowiednich technik. Z dzieckiem pracuje się tak, by osiągał wszystkie kolejne etapy rozwojowe w taki sam sposób, jak zdrowe dzieci.

Oczywiście w przeważającej większości metoda krakowska skupia się na budowaniu języka, nauce koncentracji i czytania. Jak zbiór technik opracowany przez profesor cieszyńską ma się do nauki liter i sylab?

Metoda krakowska, a nauka czytania

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu,  że dziecko uczy się mówić i zaczyna wypowiadać kolejne słowa poczynając od sylab, a nie głosek. W końcu pojedyncze literki nie mają dla niego żadnego znaczenia, dopiero gdy ułoży je w konkretne sylaby – powstałe „słowa” coś dla niego oznaczają.

„Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania”, a więc metoda krakowska skupia się zatem na sylabach, a nie literach. Poza tym, metoda krakowska bazuje na współpracy obu półkul mózgu, z większym jednak naciskiem na lewą jego część. Przy tej metodzie wykorzystuje się więc lewą półkulę i zdolności symultaniczne prawej – sprawdź metoda krakowska pomoce terapeutyczne.

Prawa część mózgu działa bowiem całościowo, a lewa sekwencyjnie. Jak to się ma do nauki czytania?
Otóż, jeśli nasze dziecko wyćwiczy sobie wyłącznie prawą półkulę nie odróżni literek e, ę, a czy ą. Wniosek? Czytanie sylabowe właściwie stymuluje obie półkule, co daje o wiele lepsze efekty.

Kiedy można zacząć naukę czytania metodą sylabową?

Tak naprawdę naukę czytania można rozpocząć już w przedszkolu, bo między trzecim a szóstym rokiem życia dzieci mają bardzo wysoką aktywność mózgu. Niektórzy specjaliści twierdzą, że metodę sylabową można wdrożyć już po drugim roku życia!

Poza tym, opanowanie umiejętności czytania przed pójściem do szkoły na pewno ułatwi dziecku z zaburzeniami odnalezienie się w nowej dla niego sytuacji. Jak wobec tego uczyć malucha czytać metodą krakowską?

Otóż zgodnie z jej zasadami powinno się założyć, że dziecko ma uczyć się stopniowo. A więc od samogłosek, poprzez sylaby, a ż do pełnych wyrazów i zdań. Nauka odbywa się tutaj zgodnie z pięcioma etapami.

Etap pierwszy, to nauka samogłosek prymarnych. Etap drugi, to nauka od sylab do pierwszych wyrazów. Etap trzeci, to czytanie sylab zamkniętych, a etap czwarty, to czytanie sylab otwartych i zamkniętych. Ostatni, a więc etap piąty, to już samodzielnie czytanie krótkich tekstów. Przy czym każdy z wymienionych etapów realizuje się na podstawie pewnej sekwencji, a mianowicie powtarzania, rozumienia i nazywania.

By wspomóc tutaj dziecko i samego siebie, jako rodzica – możemy posłużyć się profesjonalnymi książkami i pomocami dydaktycznymi, dostępnymi w wyspecjalizowanym sklepie internetowym – liger.net.pl Zarówno książki, ćwiczenia, jak i gry z dostępnej na stronie oferty są bardzo skuteczne. Ułatwiają cały proces i zamieniają go w zabawę do której dziecko chętniej przystępuje.