Na czym polega audyt finansowy?

Audyt finansowy to badanie sprawozdania finansowego danej firmy. Jego przeprowadzeniem zajmuje się biegły rewident. Badanie takie nie jest jednak wynikiem błędnego postępowania firmy. poza tym, jakiekolwiek nieścisłości nie są powodem do nanoszenia kar na zarządcę czy pracowników firmy. Każdy, kto pełni rolę biegłego rewidenta, ma za zadanie wykrycie ewentualnych błędów i przedstawić wyniki badania zarządcom firmy. Audytorzy nie przeprowadzają kontroli w celu wykrywania błędów i podciągania nas do odpowiedzialności. Wbrew opinii wielu osób, audyt finansowy przeprowadzany jest jedynie po to, by zweryfikować prawdziwość informacji, jakie podawane są w sprawozdaniu. Wszelkie sprawy związane z finansami w firmie muszą się zgadzać, wobec czego raz na jakiś czas należy przeprowadzić powyżej opisane badanie.

Audyt w praktyce

Przeprowadzanie audytu finansowego najczęściej wiąże się również z możliwością otrzymania pomocy w rozwiązywaniu wykrytych błędów. Celem audytu finansowego jest dokonanie rzetelnej oceny o stanie faktycznym sytuacji majątkowej danej firmy. Dodatkowo, końcowy wynik badania informuje zarządców firmy o tym, czy firmie grożą zagrożenia ze sfery ekonomicznej. Raport biegłego rewidenta ma za zadanie potwierdzić możliwość, jaką jest dalsze prowadzenie firmy przez określony okres czasu. Jeśli sytuacja firmy jest zagrożona w okresie 12 miesięcy od przeprowadzania badania, sprawy firmy mogą się nieco skomplikować.

Na czym polega audyt finansowy?

W raporcie biegłego rewidenta powinna znaleźć się informacja, która szczegółowo określa, czy sprawozdanie finansowe wykonane przez daną firmę zgadza się z polityką rachunkowości. Dodatkowo, sprawozdanie takie musi się całkowicie zgadzać pod względem prawnym. Statut prawny ściśle określa zasady, jakie powinno spełniać każde sprawozdanie finansowe. Wszelkiego rodzaju umowy, które w mniejszy lub większy sposób wpływają na wynik i prawidłowość sprawozdania finansowego firmy. Trzeba również dodać, że sprawozdanie finansowe musi zostać oparte na księgach rachunkowych firmy. Dodatkowo, audyt finansowy musi zawierać informacje na temat tego, czy wszystkie informacje związane ze sprawozdaniem zostały przedstawione w sposób prawidłowy i rzetelny.

Warto zwrócić uwagę na to, jakie firmy i organizacje podlegają przeprowadzeniu audytu finansowego. Są to między innymi:

  • Banki,
  • Zakłady ubezpieczeń,
  • Kasy spółdzielcze i oszczędnościowe,
  • Kasy spółdzielcze kredytowe,
  • Większość spółek akcyjnych,
  • Firmy, których działania opierają się na obrocie papierami wartościowymi.

Każda firma, która podlega obowiązkowemu badaniu, jakim jest audyt finansowy, musi przestrzegać terminów i odpowiednio przygotować sprawozdanie. Badanie sprawozdań finansowych jest obowiązkowe dla większości spółek i firm. Obecnie, popełnianie błędów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, jest dość rzadkie. Istnieje bowiem mnóstwo różnych systemów, których zadaniem jest ułatwianie nam pracy. Dodatkowo, bardzo często wiele firm korzysta z usług firm zewnętrznych. Sprawy finansowe są dość trudne do prowadzenia, a nawiązanie współpracy z firmą zrzeszającą samych specjalistów, pomoże nam osiągnąć o wiele lepsze efekty.

Audyt finansowy pozwala nam osiągać coraz większe sukcesy podczas prowadzenia firmy. Działalność jednak musi być stale kontrolowana, najczęściej w celu zapewnienia, że firma działa tak jak należy. Sprawozdanie finansowe jest ważnym elementem w działalności każdej firmy. Dokument ten pozwoli ocenić audytorowi, czy wszelkie obliczenia są zgodne ze stanem faktycznym. Audyt finansowy ma za zadanie wskazać ewentualne błędy. Biegły rewident może nam zaproponować konkretne rozwiązanie danego problemu. Często, jego rola opiera się również na pomocy w rozwiązaniu problemu.