Pismo Święte a historyczność Jezusa

Co wiemy o Biblii

Istnieje niewiele dokumentów niechrześcijańskich mówiących o Jezusie, a oryginalność tych, które istnieją jest podważana, lub też traktują one o Jezusie w sposób bardzo ogólnikowy. Dokumenty chrześcijańskie natomiast, w niektórych sprawach, podają różne wersje, a część podawanych w nich faktów jest historycznie niewiarygodnych.

Dokumenty chrześcijańskie

Dokumenty chrześcijańskie to przede wszystkim Ewangelie oraz inne pisma Nowego Testamentu. Były one napisane w wiele lat po śmierci Jezusa, choć dokładne daty są sporne. Szacunki dla poszczególnych Ewangelii wachają się od kilku lat przez rokiem 70 (data upadku Jerozolimy), czyli około trzydziestu lat po opisanych wydarzeniach, do pierwszej czy nawet drugiej dekady II wieku, czyli nawet osiemdziesięciu lat po.

Śmierć

Na skutek niezgodności nauk Jezusa z obowiązującą wtedy oficjalną formą judaizmu i dużej popularności nowego ruchu, saduceusze postanowili pojmać i zabić Jezusa. Nie zważając na to Jezus zdecydował się, wraz ze swoimi uczniami, wjechać do Jerozolimy. Na dzień przed swoim pojmaniem wyprawił wieczerzę dla uczniów zwaną Ostatnią Wieczerzą, na której przepowiedział swój przyszły los i pożegnał się z uczniami. Następnego dnia, nad ranem, zdradzony przez jednego z uczniów – Judasza, Jezus został pojmany i osądzony przez religijny sąd żydowski – Sanhedryn. W jego sprawie próbował jeszcze interweniować rzymski namiestnik Judei – Poncjusz Piłat, który jednak niczego nie wskórał i ostatecznie „umył ręce” od sprawy, w charakterystycznym geście rzymskich urzędników umywania rąk po dokonaniu sprawiedliwego sądu. Jezus został ukarany zgodnie z rzymskimi zasadami tzn. został ukrzyżowany. Kara ta polegała na niesieniu przez skazanego ciężkiego, drewnianego krzyża (stauros) z aresztu do miejsca kaźni, a następnie przybiciu do krzyża i wiszeniu na nim, aż do śmierci z wycieńczenia.

Pismo święte biblia

W Ewangeliach proces niesienia krzyża i moment śmierci Jezusa jest bardzo szczegółowo opisany. Obejmuje on kilka upadków, rozmowy z matką, pomoc w niesieniu krzyża, założenie korony cierniowej, akt przybicia do krzyża, napojenie Jezusa octem zamiast wodą, gry w kości pomiędzy żołnierzami o jego szaty, rozmowy z dwoma pospolitymi przestępcami, którzy byli ukrzyżowani wspólnie z Jezusem, moment śmierci oraz zdjęcie z krzyża i złożenie w grobie. Pismo Święte mówi, iż Jezus faktycznie umarł na krzyżu, jednak trzeciego dnia po złożeniu jego zwłok w kamiennym grobie wstał z martwych i o własnych siłach wyszedł z grobu, a następnie przez kilkanaście dni nawiedzał swoich uczniów, podnosząc ich na duchu i tłumacząc sens swojej męczeńskiej śmierci. Ewangeliczny opis śmierci i zmartwychwstania Jezusa ma kluczowe znaczenie dla chrześcijaństwa, gdyż stanowi podstawę liturgii większości kościołów chrześcijańskich i jest jednocześnie rodzajem alegorii losu ludzkiego i najwyższym wzorcem zdolności do poświęcania swojego życia w imię miłości.