Podstawy prawa rodzinnego – o kodeksie rodzinnym oraz innych regulacjach prawnych

Prawo rodzinne - regulacje prawne

Dla wielu rodzin w sytuacjach kryzysowych jedynym wyjściem z problemów jest skorzystanie z pomocy specjalisty. Jeśli małżeństwo rozpada się, wtedy do gry często wchodzi adwokat, który może współpracować zarówno z jedną stroną, jak i z drugą. Jego zadaniem jest dopilnowanie aby wszystkie postulaty zgłaszane przez obie rozwodzące się strony zostały zrealizowane.

Czym zajmuje się prawo rodzinne?

Niestety na niekorzyść jednej z nich, najczęściej ktoś dostaje więcej, a ktoś mniej. Dzięki prawu rodzinnemu możliwe jest jednakże odpowiednio uregulowanie wszystkich kłopotów oraz formalności. Prawo rodzinne zajmuje się bowiem sprawami nie tylko majątkowymi ale także niemajątkowymi. Prawo rodzinne reguluje wiele aspektów życia człowieka, między innymi wzajemne stosunki członków rodziny a także ich kontakty ze światem zewnętrznym i tzw. osobami trzecimi.

Regulacje w prawie rodzinnym

Polskie prawo rodzinne w niemalże każdym aspekcie szczegółowo scharakteryzowane zostało przez istniejący Kodeks rodzinny i opiekuńczy, który ustanowiony został już 51 lat temu, dokładnie 1. Stycznia 1965 roku. Z późniejszymi zmianami kodeks widnieje w dzienniku ustaw pod pozycją 2082. Ostatnia zmiana w kodeksie rodzinnym odnotowana została w roku 2015, w listopadzie.

Kodeks rodzinny, który stanowi o wielu często trudno i drażliwych sprawach polskiej rodzinny skonstruowany jest dzięki trzem tytułom, wymieńmy je:

  • Małżeństwo
  • Pokrewieństwo i powinowactwo
  • Opieka i kuratela

Każdy z trzech istniejących w kodeksie tytułów dodatkowo podzielony jest na działy oraz rozdziały, a te z kolei opisują wszystkie regulacje w kolejnych artykułach, których obecnie w kodeksie znajduje się aż 184. Dzięki temu, że nasze społeczeństwo zmienia się, prawo polskie musiało wielokrotnie dokonywać nowelizacji kodeksu rodzinnego. Jedną z najciekawszych zmian są na przykład wybory nazwisk przez małżonków czy zmiany związane z reformą małżeńskich ustrojów majątkowych.

Co jeszcze reguluje prawo rodzinne?

Warto dodać także, że za sprawą członkostwa Polski w Unii Europejskiej, pewną regulacją dla naszego prawa rodzinnego jest także Traktat konstytucyjny UE, który także charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z zakładaniem oraz funkcjonowaniem rodziny w świetle prawa. Szczegółowo opisane są także najważniejsze sytuacje związane z formowaniem się nowego małżeństwa.

Prawo rodzinne w Polsce często nie jest przestrzegane przez osoby, które najsilniej są z nim związane – czyli przez rodziców. Coraz częściej dochodzi zatem do spraw sądowych, które związane są z prawem rodzinnym, mowa np. o ustaleniu prawnego opiekuna dla dziecka (taka sytuacja może zajść również wtedy, kiedy dziecko straci obu rodziców), ustaleniu alimentów. Eks małżonkowie lub osoby znajdujące się w separacji często wnoszą również do sądu o podział majątku, który w wielu przypadkach może być związany z bardzo długim terminem postępowania. Sąd musi bowiem ustalić, co może zostać przydzielone każdej z osób. Problematyczne może być na przykład mieszkanie lub inna nieruchomość, które zapisane zostały dwu osobom – podział mieszkania niewątpliwie jest niemożliwy, dlatego można spotkać się z wyrokiem sądu mówiącym o konieczności zwrotu połowy kwoty mieszkania jednej ze stron, często to małżonek jest tą stroną, która zobligowana jest do uiszczenia konkretnej kwoty.

Jeśli potrzebujesz specjalistycznej pomocy związanej z prawem rodzinnym, możesz odwiedź kancelarię → adwokat rodzinny Łabentowicz

Labentowicz