Pomiary hałasu – podstawa przy redukcji hałasu

pomiary hałasu w przemyśle

Hałas to element otoczenia, który stale towarzyszy głównie infrastrukturze drogowej oraz otoczeniu dużych firm produkcyjnych. Zarówno samochody, które poruszają się po drogach szybkiego ruchu czy autostradach, czy maszyny działające w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją generują spory hałas, który może okazać się uciążliwy dla osób mieszkających w pobliżu takich miejsc.

Obecnie nowoczesne technologie dają możliwość jego redukcji poprzez zastosowanie różnorodnych barier dźwiękochłonnych. Aby jednak prawidłowo przeprowadzić proces redukcji hałasu należy przeprowadzić jego dokładne pomiary – jest to podstawa do jego redukcji. 

Hałas – skąd się bierze?

To zjawisko pojawia się najczęściej w pobliżu lotnisk, dróg szybkiego ruchu, autostrad oraz w otoczeniu dużych zakładów produkcyjnych, używających specjalistycznych maszyn. Wszystkie te miejsca narażone są na nadmierny hałas ze względu na specyfikę pracy. Przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją generują spore natężenie dźwięków uciążliwych dla człowieka ze względu na ciągłą pracę dużych i głośnych maszyn produkcyjnych. Jest to niestety nie do uniknięcia. Nadmierny hałas pojawia się także na drogach szybkiego ruchu, gdzie poruszające się samochody wytwarzają dźwięki zarówno poprzez samo poruszanie się i tarcie, ale także wydechy w pojazdach.

Pomiary hałasu – kto, jak i dlaczego?

Analizy poziomu hałasu w danym miejscu dokonują profesjonalne firmy zajmujące się rozwiązaniami akustycznymi, które posiadają specjalistyczny sprzęt służący do takowych pomiarów. Aby prawidłowo wykonać takie działania należy kilkukrotnie dokonać pomiaru o różnych porach dnia oraz roku. W ten sposób można sprawdzić, jak hałas wpływa na otoczenie przez długi okres. Dzięki temu profesjonaliści mogą odpowiednio dopasować rodzaj wygłuszenia dla danego miejsca lub terenu. Wszystkie wykonane badania opisywane są zarówno graficznie jak i tekstowo, tak aby każdy mógł zaczerpnąć wiedzy i wyciągnąć wnioski z wykonanych pomiarów. 

Pomiary hałasu wykonywane są w celu jego późniejszej redukcji za pomocą nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Najpopularniejsze są jednak bariery dźwiękochłonne, które montowane są najczęściej w pobliżu autostrad bądź publicznych dróg miejskich, przy których wybudowane są osiedla mieszkalne. Takie rozwiązanie pozwala na efektywną redukcję hałasu, który przestaje być uciążliwy dla ucha człowieka. Ważne jest, aby decydować się tylko na profesjonalne rozwiązania, które dają 100% pewności, że zadziałają. Wykonywanie pomiarów w tym celu jest niezwykle ważne, jednak proces ten powinien być zawsze przeprowadzony przez profesjonalną firmę. 

pomiary hałasu

Wybranie odpowiedniego rozwiązania (np. w postaci izolacji akustycznej, jest możliwe dzięki przeprowadzeniu badań akustyki budowlanej.

Środki służące do ochrony przed nadmiernym hałasem

Po wykonaniu badań, które określają dokładne natężenie hałasu, jego źródło oraz wpływ na otoczenie można bez problemu dobrać odpowiednie rozwiązania, które mają na celu jego redukcję. Każde działania tego typu skupiają się na ograniczeniu hałasu do minimum – zarówno w środowisku naturalnym jak i ogólnym. Pomiar hałasu pozwala określić niebezpieczeństwo, które zagraża pracownikom, mieszkańcom oraz użytkownikom danego budynku mieszkalnego. 

Do głównych źródeł ochrony zaliczyć można przede wszystkim: obudowy akustyczne, kabiny i ekrany dźwiękochłonne, okładziny akustyczne oraz tłumiki hałasu. Każde medium, które ogranicza hałas jest dobierane indywidualnie dla danej sytuacji oraz miejsca, w którym przeprowadza się pomiary hałasu i chęć jego redukcji. Obecnie dostępne rozwiązania technologiczne dają możliwość wykluczenia niemalże 90% występujących hałasów, a więc praktycznie do minimum. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wystąpienia powikłań, na które są narażone osoby przebywające w otoczeniu długotrwałego hałasu.

Budownictwo, a pomiary akustyczne

W budownictwie dokonuje się pomiarów akustycznych, biorąc pod uwagę jego pochodzenie oraz oddziaływanie na otoczenie. Pomiary mogą być przeprowadzane na stanowiskach pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, które obejmują przeróżne sektory przemysłu. Analiza akustyczna budynków pozwala także stwierdzić, czy pomieszczenia są prawidłowo wygłuszone i nadają się do zamieszkania. Celem wykonywania takowych analiz jest zapewnienie jak najwyższego poziomu ochrony oraz optymalnych warunków pracy w zakładzie. Dodatkowo wykonywane analizy hałasu często wykonywane są także w terenach zabudowanych, aby maksymalnie ograniczyć szkodliwy wpływ dźwięków na mieszkańców danego terenu. Jest to najczęściej otoczenie autostrad oraz dróg szybkiego ruchu, gdzie hałas potrafi utrzymywać się praktycznie przez całą dobę.