Program dla Polski – reforma emerytalna

program dla polski

Reforma ubezpieczeń społecznych powinna zostać przeprowadzona jak najszybciej, ponieważ aktualny stan zmierza prosto do katastrofy. Polska przyjęła zobowiązanie wypłaty emerytur, z którego nie jest w długoterminowym okresie w stanie wywiązać się. Podwyżka składek nie jest żadnym rozwiązaniem, gdyż składki są już teraz bardzo wysokie i ich podwyżka nie dałaby zapewne większych wpływów. Nie jest rozwiązaniem cięcie wydatków w innych. Nie wprowadzając zmniejszenia kwot na emerytury i inne świadczenia Polskę czeka bankructwo.

program dla polskiSystem emerytalny w Polsce

Program dla Polski stara się przedstawić najlepszą odpowiedź na pytanie jak wydatki zmniejszyć jaki system emerytalny Polska powinna docelowo przyjąć. Powinien być to system zdefiniowanych nakładów. W tym systemie tyle się wydaje każdego roku na emerytury ile pieniędzy zebrano ze składek lub tyle, ile wynosi określony odsetek PKB. System prezentowany nie może być deficytowy. Powinno być zachowane przypisywanie składek na konta emerytalne poszczególnych osób, na przykład małżonka lub dzieci zmarłego. Emerytura byłaby proporcjonalna do wysokości kapitału początkowego. System zdefiniowanych nakładów uwzględnia aktualną kondycje gospodarki i finansów państwa oraz wkład przyszłego lub obecnego emeryta.
Poprawiając stan gospodarki, emeryci również odczuli by odpowiednią podwyżkę wypłacanych emerytur. Niestety obecnie panuje znacząca nierównowaga i brak solidarności w społeczeństwie. Każdy, kto pracuje płaci wysokie składki na ZUS finansują emerytury dla obecnych emerytów. Dzisiejsi pracownicy lub przedsiębiorcy sami będą mieć emerytury dużo niższe w przyszłości. Gdyby obecne emerytury były wypłacane na zasadach, które powinny obowiązywać to ZUS nie miałby deficytu.
System zdefiniowanych nakładów można by wprowadzić bez etapu przejściowego. W krótkotrwałym okresie oznaczałoby obcięcie emerytur o 30%, tyle ile wynosi obecnie deficyt ZUS.
Program dla Polski zakłada, że najprostszą metodą łagodnego przejścia do systemu zdefiniowanych nakładów jest zamrożenie wysokości świadczeń tak jak zrobiono to w Czechach, na Węgrzech, W Hiszpanii i Grecji. Mniej
Radykalnym sposobem jest przeprowadzenie niepełnej indeksacji składek. Przy inflacji wynoszącej 3% i zamrożeniu emerytur i rent system zdefiniowanych nakładów będzie osiągnięty za około 10 lat. Przy inflacji 3% i częściowej indeksacji emerytur i rent równej 1% system zdefiniowanych nakładów będzie osiągnięty za około 15 lat.
Program dla Polski radzi, by zamrożenie emerytur i rent powinno być przeprowadzone przed likwidacją PIT-u. Świadczenia po likwidacji podatku PIT powinny być wypłacane w dotychczasowej wysokości, lecz jako kwoty netto a nie brutto. Jest jeszcze jeden sposób stworzenia systemu zdefiniowanych nakładów, na przykład nominalna, stopniowa obniżka emerytur już wypłacanych oraz nowo przyznawanych jak zrobiono to na Litwie, Łotwie i USA lub wprowadzić obniżkę emerytur nowo przyznawanych jak wprowadzono to w Grecji.
Po osiągnięciu równowagi pomiędzy wydatkami na ZUS a wpływami ze składek nie należy emerytur indeksować inflacją czy wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń, ale bieżącym poziomem zebranych składek.