Przeprowadzanie dezynfekcji kurnika

Prowadzenie fermy drobiu wymaga wiele wysiłku. Najważniejsze jest zapewnienie ptakom przestrzeni do właściwego rozwoju. W kurniku nie mają prawa rozwijać się bakterie, wirusy czy grzyby. Insekty również nie powinny mieć dostępu. Ważna jest, więc dezynfekcja kurnika. Należy wykonywać ją regularnie przed zamieszkaniem nowego stada kurcząt lub piskląt na fermie. Zadaniem dezynfekcji jest zmniejszenie zagrożenie infekcjami w wyniku neutralizacji drobnoustrojów. Proces ten dzieli się na cztery etapy.

Początek drogi – dezynfekcja

Początek, czyli pierwszy i drugi etap dezynfekcji kurnika ma ogromne znaczenie. Jeśli nie zostanie odpowiednio przeprowadzony, kolejne kroki nie będą możliwe do wykonania. Zaczniemy, więc od przybliżenia charakterystyki początkowych działań.

  • Podstawowym elementem dezynfekcji jest pozbycie się brudu i kurzu z kurnika. By to osiągnąć wynosi się na zewnątrz przenośne sprzęty i myje za pomocą odpowiednich preparatów. Kolejną ważną sprawą jest pozbycie się ściółki, nawozu, resztek paszy. W każdej z tych warstw mogą rozwijać się insekty i bakterie szkodliwe dla ptaków.
  • Następną ważną pracą jest usunięcie zagrożeń z sieci wodno-kanalizacyjnej. W rurach odkładają się zanieczyszczenia takie jak kamień wodny, glony, grzyby, bakterie, Wszystkie te czynniki wpływają, na jakości wody. Dlatego też należy przepompować przez rury preparaty dezynfekujące. Najwłaściwsze są środki kwaśne, są w stanie rozpuścić osady mineralno-organiczne, tłuszcze i białka. Tak przygotowaną instalację należy przepłukać zwykłą wodą. Dzięki temu odczyn zostanie usunięty z rur.

ferma

Końcowe fazy dezynfekcji

Po tak ważnym początku dezynfekcji, można przejść do następnych, równie istotnych czynności. Ich powodzenie ma równie ważne znaczenie. Trzeci etap polega na czyszczeniu wyposażenia we wnętrzu kurnika. Zalecane jest mycie wodą pod ciśnieniem, nieprzekraczającym 30 atmosfer. Stosuje się do tego zimną wodę. Jako dodatek możliwe jest użycie specjalnych preparatów, nie mogą one wchodzić w reakcję chemiczną z podłożem. Bardzo wydajnym rozwiązaniem jest wykorzystanie aktywnej piany, rozbijającej związki brudu. By zginęła większa część drobnoustrojów, suszenie powinno odbywać się w sposób naturalny. Ostatni etap odkażania to dezynfekcja zasadnicza. Zabija wszystkie wirusy, bakterie, grzyby, pleśnie, glony i inne szkodliwe organizmy, które są zagrożeniem dla zdrowia zwierząt. Odbywa się poprzez zraszanie powierzchni odpowiednimi preparatami we właściwej kolejności. Wykonuje się je we wnętrzu budynku, stopniowo kierując się w stronę wyjścia. Rozpylanie zaczyna się od sufitów, następnie ogarnia niższe części kurnika. Konieczne jest przestrzeganie instrukcji producenta dotyczącej sposobu użycia preparatu. Opisuje, jaki jest prawidłowy rozczyn środka, ilość zużywana na jednostkę powierzchni. Sposób rozpylania ma ogromny wpływ na skuteczność podejmowanych działań, a więc również na skuteczność eliminacji szkodliwych związków.

Nie wolno o tym zapominać

Dbanie o hodowlę zwierząt to niezwykle ważna sprawa. Zwierzęta muszą przebywać w przyjaznym dla nich środowisku. Pomieszczenia muszą być bezpieczne, zapobiegające powstawaniu wirusów czy infekcji.