Psychoterapeuta – jakie kwalifikacje oraz cechy niezbędne są do wykonywania zawodu

psychoterapeuta Legnica

Psychoterapia to bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego człowieka, który się na nią decyduje. Jest to krok w nową przyszłość i poważna decyzja o tym, aby zmienić coś w swoim dotychczasowym egzystowaniu. Współczesne formy terapii, zwłaszcza psychoterapii psychodynamicznej opierają się głównie na relacji, jaka wytwarza się pomiędzy pacjentem a psychologiem. Dlatego bardzo ważne jest, aby terapeuta był odpowiednią osobą do wykonywania tego zawodu, ponieważ od jego zachowania zależy w głównej mierze powodzenie całego procesy.

Jakie cechy powinien posiadać dobry psychoterapeuta?

 

Oprócz kwalifikacji zawodowych bardzo ważną kwestią w pracy z ludźmi jest posiadanie odpowiednich cech charakteru. Nie każdy nadaje się bowiem do tego trudnego i wymagającego zawodu. Dlatego terapeuta, który realnie chce nieść pomoc pacjentom, powinien być przede wszystkim obdarzony dużą dozą empatii. Jest to cecha niezbędna w tym zawodzie, ponieważ w przypadku jej braku psycholog nie będzie w stanie dobrze ocenić i zrozumieć potrzeb i problemów pacjenta.

 

Kolejną nieodłączną cechą tej profesji jest wyrozumiałość. Terapeuta, na co dzień może spotkać się z różnymi osobowościami i problemami. Dlatego powinien być niezwykle cierpliwy, a także wyrozumiały dla swoich pacjentów, zwłaszcza kiedy z trudem przychodzi im otwarcie się przed lekarzem lub potrzebują dużej ilości czasu na zrobienie postępów. Ważne, aby terapeuta potrafił odpowiednio wyważyć relację między sobą a pacjentem tzn. próbował zrozumieć świat klienta i przewodniczyć mu w drodze ku zmianom, zawsze jednak zachowując przy tym część swojego poczucia tożsamości i profesjonalizmu. Ważne jest także, aby dawał swojemu rozmówcy poczucie akceptacji i zrozumienia. Pacjent powinien czuć, że terapeuta wspomaga go jako człowieka i nie ocenia przez pryzmat jego problemów i wad.

 

Terapeutami nie powinny zostawać także osoby nerwowe, pozbawione dystansu do siebie. Szczególnie wrażliwy pacjent, który wyczuje, że może urazić terapeutę, ze wstydu i chorobliwej nieśmiałości będzie bał się cokolwiek powiedzieć, przez co terapia będzie kompletnie nieskuteczna i bezsensowna. Pacjent nie może wyczuwać także wrogości ani nadmiernej ekspansywności terapeuty. Oznacza to, że psycholog powinien zadawać pytania potrzebne w terapii i odpowiednie na danym jej etapie, a nie takich, które mają zaspokoić jego własną ciekawość.

 

psychoterapia Legnica

 

Jakie kwalifikacje są niezbędne do wykonywania zawodu terapeuty?

 

Oprócz predyspozycji osobowościowych terapeuta powinien mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Bez wykształcenia osoba prowadząca terapię może dojść do fałszywych wniosków i w znaczny sposób zaszkodzić nam, zamiast pomóc. Dlatego wybierając się na terapię, powinniśmy wymagać, aby terapeuta miał ukończone odpowiednie kursy, szkołę, a także posiadał potrzebne do pracy doświadczenie. Nie bójmy się zadawać pytań! Zdrowie psychiczne jest bardzo ważnym elementem ludzkiej natury i należy je oddawać tylko w profesjonalne ręce.

 

Przed przystąpieniem do terapii warto dowiedzieć się więc w jakim nurcie pracuje terapeuta, jakie ukończył szkolenia, jakie ma doświadczenie, do jakich organizacji zawodowych należy i jakie ma doświadczenie z podobnymi przypadkami. W Polsce prawo odnośnie do wymagań co do wykonywania zawodu terapeuty określa Ustawa o Zawodzie Psychoterapeuty, w myśl której osoba wykonująca zawód psychoterapeuty powinna przede wszystkim mieć odpowiednie wykształcenie, takie jak ukończone studia medyczne lub magisterskie humanistyczne oraz przynajmniej 4-letnie szkolenie z psychoterapii, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne lub Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Warto wybierać psychologa z doświadczeniem, który ma w swojej historii zawodowej przypadki podobne do naszych. Dzięki temu będziemy czuć się bardziej komfortowo na zajęciach i zyskamy pewność, że terapia przyniesie zamierzone skutki.

 

Podsumowując, zawód terapeuty powinien wykonywać człowiek jedynie o pewnych predyspozycjach osobowościowych, jak i po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. Terapeuta musi więc być osobą wykształconą, ale także tolerancyjną, współczującą, otwartą na problemy innych ludzi i posiadającą w sobie chęć niesienia pomocy innym. Nie może być też zbyt emocjonalny i ciekawski, ponieważ to nie wpływa dobrze na przebieg terapii, jednak jednocześnie nie może stosować tylko wyuczonych metod pracy, nie wkładając w każdy przypadek serca i zaangażowania. Innymi słowy, dobry terapeuta to taki, który potrafi łączyć w sobie cechy dobrego przyjaciela wraz z profesjonalnymi metodami leczenia.


Potrzebujesz pomocy psychoterapeuty? Sprawdź gabinet psychoterapeutyczny Skrzydła.