Rachunkowość przedsiębiorstwa a deklaracje PIT, VAT i CIT

Deklaracja podatkowe

Jak sprawnie rozliczać rachunki firmy?

Polityka finansowa firmy to stawianie sobie pewnych celów, a następnie znajdowanie środków, dzięki którym te cele można realizować. Chodzi o to, żeby firma ja najlepiej prosperowała i bogaciła się, dzięki sprawnemu zarządzaniu jej finansami. Nie jest to sprawą łatwą, jednak przy odpowiednim podejściu, można naprawdę wiele osiągnąć.

Czy można nauczyć się zarządzania finansami firmy? Z pewnością tak, potrzebna jest jednak zarówno wiedza teoretyczna, jak i doświadczenie. Na początku o teorii, której można nauczyć na studiach ekonomicznych. Powstają nawet specjalne kierunki, których celem jest wykształcenie młodych osób w tej właśnie dziedzinie.

Szczególnie polecam książkę autorstwa dwóch wybitnych specjalistów w tej dziedzinie: Jana Czekaja i Zbigniewa Dreslera. Autorzy książki skupiają się głównie na problemach teoretycznych związanych z zarządzaniem pieniędzmi firmy. Kolejne rozdziały dotyczą m.in.: narzędzi, jakie można wykorzystać w momencie podejmowania decyzji finansowych, wyboru programu inwestycyjnego, sposobów analizowania poszczególnych osiągnięć gospodarowania firmowymi pieniędzmi, roli finansowego planowania, inżynierii finansowej oraz międzynarodowymi aspektów zarządzania finansami danego przedsiębiorstwa. To świetny podręcznik, ukazujący arkana mikroekonomii – jednego z głównych przedmiotów na studiach ekonomicznych.

W jaki sposób zdobyć jednak doświadczenie? Tutaj sprawa jest znacznie trudniejsza, ponieważ zamiast móc świeżo wyniesioną wiedzę wykorzystać w praktyce, na drodze do kariery staje rynek pracy. Żadna firma nie przyjmie pod swoje skrzydła pracownika bez doświadczeni na tak odpowiedzialnym stanowisku – tutaj pozostają tylko praktyki…

Rozlicz podatki

Prowadzenie własne firmy jest nie lada wyzwaniem. Właściciel ma bowiem mnóstwo dodatkowych obowiązków, między innymi jego obowiązkiem jest sporządzanie niezbędnych deklaracji. W deklaracjach ZUS płatnik składek rozlicza zarówno składki, jak i wypłacone w tym samym miesiącu zasiłki oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, które podlegają rozliczeniu na poczet składek. Deklaracje ZUS należy składać do 10. dnia każdego miesiąca w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz do 15. dnia każdego miesiąca w przypadku zatrudniania pracowników. Niezbędny komplet dokumentów (deklaracja rozliczeniowa ZUS oraz dołączone do niej imienne raporty miesięczne) należy dostarczyć do odpowiedniego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Deklarację PIT z kolei powinni wypełnić wszyscy podatnicy, którzy są zatrudnieni na podstawie umowę o pracę, umowę zlecenie lub o dzieło. Obowiązek złożenie deklaracji PIT dotyczy również podatników uzyskujących przychody z tytułu emerytur i rent krajowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego oraz świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a także osoby otrzymujące stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych oraz otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej.

Inny rodzaj deklaracji PIT złożyć muszą osoby, które uzyskały przychody ze zbycia papierów wartościowych, z udziałów w spółkach mających osobowość prawną i z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, a także osoby prowadzące działalność pozarolniczą. Jak więc widać obowiązek rozliczenia się z fiskusem jest nieunikniony.

Na szczęście obecnie popularne pity sporządzane są za niewysoką opłatą. Oczywiście można to zadanie wykonać samemu. Należy również wspomnieć o deklaracji CIT, które złożyć muszą osoby prawne. Odpowiednio wypełnione deklaracje CIT i PIT należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.