Skuteczne zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Łańcuch dostaw to kwestia, która jest z perspektywy wielu producentów aspektem pomijanym w procesie planowania i odpowiedzialności za produkt końcowy.

Niestety, choć każda firma odpowiada za swoje działania, wspólnym celem całego łańcucha dostaw powinno być zapewnienie ciągłości wysokiej jakości i skutecznego zarządzania łańcuchem dostaw od momentu opuszczenia linii produkcyjnej do czasu kontaktu produktu z klientem końcowym. Dlatego też europejskie sieci handlowe zajmujące się dystrybucją i sprzedażą produktów spożywczych postanowiły podjąć działania mające na celu wprowadzenie w całym łańcuchu dostaw zasady due dilligence, a więc działania w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia incydentów w całym łańcuchu dostaw.

Oparte na zasadzie normy BRC Global Storage and Distibution oraz IFS Logistics są dziś standardami stosowanymi przez magazyny, firmy dystrybucyjne oraz firmy transportowe w celu zapewnienia ciągłości i przejrzystości łańcucha dostaw. Jak wygląda wdrożenie systemów BRC i IFS Logistics do łańcucha dostaw i w jaki sposób normy te wpływają na jakość i bezpieczeństwo produktów spożywczych?

Wdrożenie systemu BRC i IFS Logistics

Zarówno standardy BRC, stworzone przez brytyjskie sieci handlowe, jak i IFS Logistics powstałe po połączeniu sił francuskich i niemieckich stawiają na pierwszym miejscu wyrównanie luki jakościowej pomiędzy produkcją, a dystrybucją produktów spożywczych. Głównym celem ich wdrożenia jest zapewnienie bezpieczeństwa produktów oraz przejrzystości działań firm działających na poszczególnych etapach łańcucha dostaw. Standardy BRC i IFS Logistics dotyczą wszystkich procesów logistycznych, a więc zarówno firm zajmujących się magazynowaniem, załadunkiem i rozładunkiem towarów, jak i tych przejmujących towary do transportu i przewożących je do konkretnych punktów handlowych. Warto dodać, że choć w kontekście standardów BRC i IFS Logistics często mówi się o bezpieczeństwie produktów żywnościowych, standardy te obejmują zarówno produkty spożywcze (wymagające kontroli temperatury lub niewymagające chłodzenia), jak również produkty nieżywnościowe.

Podstawowym celem wdrażania standardów BRC i IFS Logistics jest możliwość zagwarantowania przez firmy logistyczne bezpieczeństwa produktu w całym łańcuchu dostaw, osiąganego poprzez odpowiednio uporządkowane działania logistyczne, zwiększenie bezpieczeństwa poprzez implementację procedur zarządzania ryzykiem i działaniami zapobiegawczymi, zapewnienie skutecznej komunikacji pomiędzy jednostkami w całym łańcuchu dostaw, a także zapewnienie przejrzystości działania oraz pełnej identyfikowalności produktu na dowolnym etapie łańcucha.

Korzyści z wdrażania systemów BRC i IFS Logistics

Wdrożenie systemów kontroli jakości i bezpieczeństwa będących standardem dla firm logistycznych i transportowych sprawiło, że możliwe jest dziś spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa i legalności produktu, a także wymagań prawnych odnoszących się do bezpieczeństwa produktów w branży spożywczej obowiązujących w Polsce oraz UE. Bezpieczeństwo to zawsze mieli na uwadze oczywiście producenci, jednak kwestia transportu towarów była już zupełnie odrębnym, mniej kontrolowanym procesem.

Według DNV GL, dzięki wdrażaniu systemów BRC i IFS Logistics następuje wyraźna poprawa bezpieczeństwa oraz zapewnienie stałej powtarzalnej jakości dostarczanych produktów poprzez wprowadzenie odpowiednich, standardowych procedur działania dla wszystkich jednostek z łańcucha dostaw.

Tym samym zminimalizowane zostaje ryzyko błędów, a wraz z nim redukują się koszty związane z reklamacjami, zwrotami,  czy koniecznością wycofania produktu z rynku.

Systemy BRC i IFS Logistics to przede wszystkim na uporządkowanie działań na przestrzeni całego łańcucha dostaw, uzyskanie większej systematyzacji i standaryzacji w zakresie działań logistycznych, a tym samym poprawa komunikacji z innymi organizacjami w ramach łańcucha dostaw, współpracy z kontrahentami oraz wizerunku firmy na rynku. Ostatecznie, podobnie jak w przypadku innych norm standaryzujących, wprowadzenie systemów BRC i IFS Logistics do działania całego łańcucha dostaw to szansa, by niskim kosztem znacząco poprawić działanie całej branży logistycznej.