Specjalistyczne pomiary i badania konstrukcji budynku

ekspertyzy budowlane

Badania konstrukcji budynku w ramach planowanych procesów modernizacji, to bardzo istotny element wszelkich prac budowlanych. Dobrze wykonana ekspertyza zawiera wszelkie niezbędne informacje na temat tego, w jakim stanie obecnie jest budynek, czy planowane prace nie naruszą jego konstrukcji, słowem – czy planowany remont nie stwarza zagrożenia. Informuje też, czy nie są potrzebne dodatkowe prace modernizacyjne, których pierwotnie nie planowaliśmy. Ekspertyza jest też dobrym pomysłem przy nabywaniu domu lub mieszkania z rynku wtórnego lub upewnieniu się o właściwym przebiegu prac budowlanych. Warto wykonywać ją regularnie, gdyż koszty poniesione za przeprowadzone badania nijak mają się do kosztów, jakie ponieślibyśmy w razie strat wynikłych z np. nadmiernego wyeksploatowania budynku, niewykrytych w porę.

Co zawiera prawidłowo wykonana ekspertyza budowlana?

 • Opisywany jest ogólny przedmiot badania oraz cel, w jakim jest wykorzystywany.
 • Podane są informacje dotyczące materiałów wykorzystanych do budowy domu, ich wymiary, stan techniczny, wytrzymałość.
 • Informacje odnośnie ścian nośnych, działowych, wytrzymałości stropów dachowych oraz innych elementów konstrukcji.
 • Opis metod zastosowanych podczas procesu budowy domu.
 • Dokumentacja rysunkowa oraz fotograficzna.
 • Obliczenia pozwalające ustalić, jakie jest maksymalne dopuszczalne obciążenie na poszczególnych elementach domu.
 • Wnioski z wykonanej ekspertyzy, czyli: stan budynku, zauważone uszkodzenia konstrukcji, opis planowanej modernizacji oraz jej wpływ na konstrukcję, stan instalacji, zalecane działania w razie konieczności walki z zawilgoceniem, pleśnią lub inwazją insektów w poszczególnych elementach konstrukcji oraz zalecenia, co do sposobu przeprowadzania prac modernizacyjnych.

Przykładowe pomiary wykonywane w ramach ekspertyzy budowlanej

 • Bezinwazyjny pomiar betonu

Pomiaru tego dokonuje się za pomocą bezinwazyjnego skanera. Celem tych badań jest m.in. rozpoznanie rodzaju zbrojenia betonowego, jego rozstawu, średnicy, oraz tego, na jakiej głębokości jest on osadzony. Wszystko to bez konieczności jego rozkuwania.

 • Badania gruntu

Wykonuje się je w razie podejrzenia, że grunt posiada niejednorodną strukturę i mógłby nie utrzymać konstrukcji. Badanie te ma na celu sprawdzić, czy na pewnej głębokości nie kryją się czynniki, które mogłyby być istotnym przeciwwskazaniem przed stawianiem domu w danym miejscu. Sprawdzany jest m.in. poziom wód gruntowych oraz ocena tego, jak duże jest ryzyko, ze się podniosą.

Inne wykonywane pomiary:

 • Określenie poziomu wytrzymałości stropów.
 • Badania fundamentów pod kątem możliwego osiadania.
 • Pomiary określające prawdopodobne przyczyny powstania uszkodzeń (pęknięć, zarysów, zawilgoceń).
 • Badanie, z jakiego powodu doszło do przeciążenia stropów.

Kiedy i w jakim celu należy przeprowadzać badania?

Badania te należy przeprowadzać zawsze, w razie podejrzenia wystąpienia poważnych uszkodzeń, zagrażających bezpieczeństwu użytkowania budynku. Dobrze jest przeprowadzić ekspertyzę podczas zakupu budynku na rynku wtórnym, przed planowanymi poważnymi pracami remontowymi, mającymi znaczący wpływ na konstrukcję budynku. Badania przeprowadzone są też, gdy dojdzie do wypadku, celem zdiagnozowania przyczyn i uniknięcia ich w przyszłości. Należycie wykonane pomiary zaoszczędzają popełniania błędów oraz wynikających z tego tytułu kosztów.

rzeczoznawca budowlany

Profesjonalnym wykonywaniem ekspertyz budowlanych zajmuje się m.in. firma Usługi Projektowe Marek Świtlicki. Bogate doświadczenie, zdobyte podczas wykonywania szeregu projektów oraz analiz dla wielu firm polskich to gwarancja rzetelnie wykonanej usługi. Ugruntowana od 30 lat pozycja na rynku stanowi zapewnienie rzetelności wykonywanych prac. Firma świadczy swoje usługi na terenie całej Polski. W ofercie znajduje się między innymi ekspertyza budowlana oraz diagnostyka budynków, w tym obiektów zabytkowych. Zapraszamy!