Szkolenia okresowe BHP dla pracowników – zmiany 2022

bhp

Pracownik, który zatrudniony jest u danego pracodawcy, powinien mieć zapewnione odpowiednie warunki pracy i stanowisko, które pozwoli mu realizować wszelkie zadania w sposób komfortowy, wydajny i co bardzo ważne bezpieczny. Zapewnienie pracownikowi odpowiednich warunków pracy to obowiązek każdego pracodawcy, który zatrudnia ludzi w swojej firmie. Oprócz tego niezbędną kwestią jest także organizacja szkoleń wstępnych oraz okresowych, które są wymagane przez prawo. Obecnie przepisy prawne dotyczące szkoleń okresowych BHP uległy pewnym zmianom. Z tego też względu warto zapoznać się z zasadami, jakie aktualnie obowiązują w kwestii szkoleń okresowych BHP.

Okresowe szkolenia BHP dla pracowników

Okresowe szkolenia BHP mają na celu przypomnienie oraz utrwalenie obowiązujących obecnie zasad BHP i zapoznanie z nowymi przepisami, jeśli wystąpiły pewne zmiany w prawie. Szkolenia tego typu powinny być regularnie powtarzane, a ich organizacją powinien zając się pracodawca, który zatrudnia w swojej firmie danych pracowników. Okresowe szkolenie powinno być przeprowadzone w okresie do 6 miesięcy od momentu zatrudnienia danego pracownika, a następnie regularnie co pewien czas, który zależny jest od rodzaju wykonywanej pracy czy też ryzyka, jakie się z tym wiąże. Z obowiązku odbycia szkolenia okresowego zwolnione mogą być osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu szkolenia u innego pracodawcy na tym samym stanowisku pracy lub szkolenia, które swoim zakresem obejmuje zakres tematyczny obowiązujący podczas szkolenia na nowym stanowisku. 

Zasady prowadzenia szkoleń okresowych BHP 2022

W roku 2020 zaszło wiele zmian w funkcjonowaniu Polski oraz wielu innych krajów. Było to spowodowane pandemią, która wymusiła na władzach wdrożenie pewnych ograniczeń dla społeczeństwa. W myśl przepisów, które zaczęły obowiązywać od dnia 18 kwietnia 2020 roku, w okresie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii wszelkie terminy tych szkoleń zostają wydłużone do 60 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Obecnie, mimo że wiele obostrzeń zostało już zniszczonych, to stan zagrożenia epidemicznego nadal obowiązuje, więc możliwość wydłużenia terminu realizacji szkoleń okresowej BHP jest nadal aktualna.

Obecnie nie w każdym przypadku obowiązkowe jest uczestniczenie w szkoleniu okresowym BHP, ponieważ od roku 2019 obowiązują nowe przepisy regulujące tę kwestię. Dawniej pracownicy administracyjno-biurowi odbywali obowiązkowe szkolenie okresowe Wrocław przynajmniej raz na 6 lat. Obecnie osoby pracując na tym stanowisku w przypadku, gdy są zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, uczestniczenie w takim szkoleniu nie jest obowiązkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami do grupy tego typu działalności należą m.in. produkcja odzieży, produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawianych, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji, produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, handel detaliczny, transport lotniczy, informacja i komunikacja, edukacja itd. 

Jakich branż i obszarów dotyczą najczęściej szkolenia okresowe BHP?

Szkolenia okresowe BHP to specjalne kursy, które obowiązują w przypadku większości pracowników bez względu na branżę czy działalność, w jakiej uczestniczą. Najczęściej jednak tego typu szkolenia przeprowadzane są w przypadku pracowników, którzy zajmują stanowiska, na których wykonywane są prace uważane za szczególnie niebezpieczne. Szczególności stanowiska robotnicze czy też pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy, organizatorzy produkcji, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń, projektanci i wiele innych.

bhp

Jak zorganizować szkolenie okresowe BHP dla pracowników?

Organizacja szkolenia okresowego BHP dla pracowników to obowiązek każdego pracodawcy, który zatrudnia w swojej firmie takie osoby. Jednak aby takie szkolenie zorganizować, niezbędne jest bez znaczenia do tego osoby, która się tym zajmie. Osoba ta musi posiadać odpowiednie uprawnienia do edukowania innych osób w zakresie BHP, ponieważ tylko wtedy szkolenie to będzie ważne. Jeśli sam pracodawca nie ma takich uprawnień i nie zatrudnia żadnej osoby z wymaganymi kwalifikacjami, może zwrócić się o pomoc do firmy zajmującej się realizacją tego typu szkoleń. Szkolenie okresowe BHP Wrocław realizowane przez wyspecjalizowaną liczbę to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w taki sposób pracodawca nie musi się przejmować kwestią szkoleń, ponieważ o wszystko zadba firma, która je przeprowadza.