Szkolenia okresowe w pracy

Chyba każdy dorosła osoba wie, że szkolenia okresowe bhp są obowiązkowe oraz że są bardzo istotne. Jednak tak naprawdę większość z nas nie wie jak często szkolenia bhp muszą być przeprowadzane. Co mówi na ten temat ustawa? Mamy pewne wątpliwości. Na pytanie jak często szkolenia mają być przeprowadzane nie uzyskamy jednoznacznej odpowiedzi. Częstotliwość szkoleń jest różna w zależności od tego jakiego pracownika to dotyczy. Pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach mają różne czasookresy szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia różnią się także jeśli chodzi o ich rodzaj. Wyróżniamy szkolenia wstępne bhp oraz szkolenia okresowe bhp.

Szkoleń nigdy za wiele

Ważna jest także kolejność szkolenia. W tej grupie wyróżniamy szkolenia pierwsze oraz kolejne szyli tak zwane szkolenia okresowe bhp. W swoim pierwszym dniu zatrudnienia każdy pracownik musi przejść szkolenie wstępne z zakresu PPOŻ oraz z zakresu BHP. Nie można bez takowych szkoleń podjąć pracy. Nie ma takiej możliwości. Szkolenie wstępne BHP musi przejść także pracownik, który w danej chwili kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, z tym że nie posiada ciągłości zatrudnienia. Choćby nawet przerwa trwała jeden dzień już wtedy musimy wiedzieć, że mamy do czynienia z nieciągłością zatrudnienia. szkoleniabhpOsoby, które wykonują zadania służb BHO tajże mają obowiązek przejścia szkolenia BHP. Wszyscy dyrektorzy, prezesi, kierownicy oraz inne osoby, które reprezentują firmę mają także obowiązek szkolenia BHP. Jeśli chodzi o szkolenia okresowe BHP muszą się one odbywać przed utratą ważności poprzedniego szkolenia BHP, które mieliśmy. Szkolenie traci ważność w przypadku pracowników administracyjno-biurowych, robotniczych oraz inżynieryjno-technicznych po upływie roku od odbycia wstępnego szkolenia BHP MultiKontrakt. Podsumowując pracownicy ci przejść muszą szkolenia okresowe BHP przed upływem roku od zatrudnienia. Pracownicy na szczeblu kierowniczym oraz reprezentacyjnym szkolenie okresowe BHP muszą przejść szkolenie do okresu 6 miesięcy od początku zatrudnienia. Jednak od wszystkiego mamy wyjątki. W tym wypadku wyjątkiem są pracownicy, którzy są w posiadaniu zaświadczenia o odbyciu okresowego szkolenia na tym samym stanowisku lecz u innego pracodawcy. Wyjątek ten można przyjąć tylko gdy szkolenie, które odbyliśmy u poprzedniego pracodawcy nie uległo przedawnieniu. Mamy także problem ze stwierdzeniem jak często musimy przechodzić jako pracownicy szkolenia okresowe BHP. W tej sytuacji także występuje pewne rozgałęzienie i pewna różnorodność. Sytuacja wygląda następująco. Pracownicy, którzy pracują na stanowiskach robotniczych szkolenie okresowe BHP muszą przechodzi nie rzadziej niż co trzy lata. Jednak gdy ich prace są uważane za niezwykle niebezpieczne szkolenia okresowe BHP muszą przechodzić nie rzadziej niż co rok. Zaś pracownicy administracyjno-biurowi szkolenia BHP muszą odbywać raz na sześć lat. Nasi przełożeni oraz kierownicy szkolenia muszą odbywać nie rzadziej niż co pięć lat.