Tag Archives: usługi hydrauliczne

Usługi hydrauliczne

Zawodem obecnie poszukiwanym jest hydraulik Bydgoszcz. Do jego uprawnień można zaliczyć naprawę:

  1. urządzeń wodnych, w tym stalowych,620103_institution_sinks
  2. instalacji systemu ogrzewania, w tym miedzianych,
  3. instalacji kanalizacyjnych, w tym PCV,
  4. instalacji gazowych, w tym