Tag Archives: wiara

Pismo Święte a historyczność Jezusa

Co wiemy o Biblii

Istnieje niewiele dokumentów niechrześcijańskich mówiących o Jezusie, a oryginalność tych, które istnieją jest podważana, lub też traktują one o Jezusie w sposób bardzo ogólnikowy. Dokumenty chrześcijańskie natomiast, w niektórych sprawach, podają różne wersje, a część podawanych w nich

Jakie filmy o życiu Jezusa warto obejrzeć?

Jezus na krzyżu

Biblia to z pewnością najważniejsza księga dla Chrześcijanina. Jest to zrozumiałe. Są gorliwy Chrześcijanie, którzy studiują biblię. Każdy jej fragment uważnie. Dowiadują się wtedy o życiu swojego zbawiciela – Jezusa Chrystusa, o kuszeniu w ogrójcu, ukrzyżowaniu, śmierci oraz