W jakich sytuacjach lepiej kupić używany chromatograf niż nowy

Współcześnie trudno prowadzić jakiekolwiek badania naukowe bez odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego, co ma ogromne znaczenie dla jego funkcjonowania. Produktem niezbędnym w tego rodzaju miejscu jest chromatograf do przeprowadzania chromatografii, przeprowadzonej i nazwanej po raz pierwszy przez rosyjskiego uczonego. Zastosował on tę metodę badawczą do rozdzielenia barwników zawartych w zielonych częściach roślin, przepuszczając ekstrakt z ich części przez kolumnę wypełnioną węglanem wapnia. Chromatografia jako metoda analizy składu mieszanin znalazła zastosowanie między innymi w chemii, biochemii, medycynie, farmacji, geologii, w badaniu zanieczyszczeń znajdujących się w środowisku, ale również w miejscach pracy, przy badaniu produktów w instalacjach przemysłowych, a także w sondach kosmicznych. 

Czym jest chromatograf?

Chromatograf jest urządzeniem służącym do wykonywania chromatografii, która jest metodą badawczą służącą do badania lub rozdzielania składu mieszanin związków chemicznych.  Rynek oferuje różnego rodzaju urządzenia, między innymi:

  • chromatografy gazowe,
  • chromatografy cieczowe HPLC.

chromatografy używane

Co to są chromatografy cieczowe HPLC?

Chromatografy cieczowe HPLC są nowoczesnymi i niezawodnymi urządzeniami, posiadającymi solidną i prostą konstrukcję, dzięki której użytkownik ma gwarancję wieloletniej i bezawaryjnej pracy. Poza tym modułowa budowa, a także szeroka oferta dostępnych elementów chromatografu HPCL pozwala na jego konfigurację w zależności od potrzeb klienta. Chromatografy tego typu znajdują zastosowanie w chemii, gdyż jest to metoda niezbędna do przeprowadzania badań mających na celu rozdział mieszanin na ich składniki. W tego rodzaju urządzeniu układ chromatograficzny składa się z eluentu, sorbentu i mieszaniny. W chromatografii cieczowej substancja poddana badaniu znajduje się w stanie ciekłym. 

Jak zbudowane są chromatografy cieczowe?

Chromatograf cieczowy składa z wielu różnych elementów, które gwarantują nie tylko bezawaryjną, ale również niezawodną pracę, dlatego niezwykle istotną sprawą jest to, aby pochodziły od sprawdzonych i renomowanych producentów. Tylko wysokiej klasy sprzęt do badań, który można dopasować do potrzeb użytkownika daje gwarancję prowadzenia efektywnych badań w laboratorium. Chromatografy cieczowe HPLC składają się ze zbiornika, w którym odbywa się faza ruchoma, a także odgazowywacza, zaworów proporcjonujących, dozownika, pomp, przedkolumny i kolumny, detektora i termostatu oraz z pojemnika na zużyty eluent. Częścią chromatografu jest również komputer. Intuicyjne oprogramowanie umożliwia szybką i prostą obsługę chromatografu cieczowego. 

Co to są chromatografy gazowe?

Chromatografy gazowe dedykowane są dla rynku chemicznego, petrochemicznego i farmaceutycznego. Są niezwykle proste i intuicyjne w użytkowaniu oraz zapewniają długotrwałą pracę przy rutynowych analizach. W chromatografii gazowej wykorzystuje się w fazie ruchomej gaz taki jak: wodór, argon, azot lub hel. Pozwala ona na przeprowadzenie szybkiej analizy mieszanin oraz oceny ich czystości. Chromatografia gazowa znalazła zastosowanie przede wszystkim w przemyśle petrochemicznym, spożywczym do oceny składu produkt żywnościowych, a także w kryminalistyce i badaniu antydopingowym do wykrywania niedozwolonych substancji w między innymi w krwi sportowców. 

W jakich sytuacjach lepiej sprawdzi się chromatograf używany niż nowy?

Wybór chromatografu nie jest prostą sprawą. Wiele zależy od wielkości budżetu, jakim dysponuje klient. Nie zawsze starsze chromatografy są gorsze od nowych. Zarówno w starszych jak i nowszych modelach pewne elementy takie jak zawory czy lampy ulegają zużyciu i wymagają systematycznej wymiany. Ze względu na wieloletnie i sprawne funkcjonowanie tego rodzaju urządzeń warto się zastanowić nad zakupem dwu używanych produktów zamiast jednego nowego. To usprawni funkcjonowanie laboratorium, dzięki stworzeniu dodatkowego miejsca pracy i możliwości szybszego wykonywania powierzonych zadań. Najistotniejsze jest to, aby był on dopasowany do potrzeb klienta. Rynek oferuje w sprzedaży używane chromatografy gazowe i cieczowe, które są sprawne technicznie i posiadają pełną gwarancję. Można również zamówić konkretny model używanego chromatografu także z Niemiec, Kanady i USA. Dobrej jakości używany sprzęt w postaci całych zestawów lub pojedynczych elementów zaspokoi potrzeby każdego klienta, również dużych firm przemysłowych lub farmaceutycznych.