Wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej. Jak i czy warto go złożyć?

kredyt

Frankowicze to osoby, które wzięły kredyt hipoteczny w szwajcarskich frankach. Nazwa „frankowicz” wywodzi się od waluty, w której zaciągnięto pożyczkę – szwajcarskiego franka (CHF). Tego typu kredyty były bardzo popularne w Polsce w latach 2005-2008 z uwagi na niższe wówczas oprocentowanie w porównaniu do kredytów w złotówkach.

Na czym polegały kredyty frankowe i dlaczego ludzie się przez nie zadłużyli?

Kredyty frankowe stały się popularne w Polsce na początku XXI wieku z uwagi na atrakcyjne, niskie stopy procentowe szwajcarskiego franka w porównaniu do innych dostępnych walut, zwłaszcza polskiego złotego. W praktyce oznaczało to niższe początkowe raty kredytowe, co czyniło je atrakcyjnym rozwiązaniem dla wielu rodzin pragnących zakupić nieruchomość. Jednak zaciągnięcie kredytu w obcej walucie niosło ze sobą ryzyko walutowe. Zmienność kursów walut mogła sprawić, że raty kredytu mogą wzrosnąć, co de facto miało miejsce po kryzysie finansowym w 2008 roku.

Kiedy szwajcarski frank zaczął umacniać się w stosunku do polskiego złotego, miesięczne raty kredytów znacząco wzrosły. Wielu kredytobiorców, którzy liczyli na stabilne i przewidywalne raty, nagle musiało mierzyć się z wyższymi kosztami spłaty. To, co początkowo wydawało się opłacalnym i korzystnym rozwiązaniem, stało się pułapką zadłużenia dla wielu frankowiczów.

Czym jest zabezpieczenie w sprawie frankowej?

Zabezpieczenie w sprawie frankowej to instrument prawny, którego celem jest ochrona interesów kredytobiorcy podczas trwającego postępowania sądowego przeciwko instytucji finansowej, od której zaciągnięto kredyt. W praktyce, zabezpieczenie polega na tym, że sąd może wydać decyzję o tymczasowym zawieszeniu pewnych działań banku wobec kredytobiorcy, na przykład egzekucji zabezpieczenia hipotecznego, do czasu rozstrzygnięcia sprawy.

Mechanizm zabezpieczenia został wprowadzony, aby chronić frankowiczów przed dalszymi stratami, które mogą wyniknąć z działań banku podczas trwania procesu sądowego. Dzięki temu, nawet jeśli postępowanie sądowe trwa długo, kredytobiorcy są w pewnym stopniu chronieni przed niekorzystnymi konsekwencjami, takimi jak utrata nieruchomości. Warto podkreślić, że zabezpieczenie to nie jest decyzją końcową w sprawie, a jedynie tymczasowym środkiem ochrony interesów frankowicza.

Czy warto złożyć wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej?

Wartość składania wniosku o zabezpieczenie w sprawie frankowej zależy od indywidualnej sytuacji frankowicza. Jeżeli kredytobiorca dostrzega możliwość dochodzenia swoich praw w sądzie i istnieje ryzyko, że w razie zwłoki w postępowaniu sądowym, dochodzenie roszczeń stanie się niemożliwe lub utrudnione, złożenie wniosku może okazać się kluczowe.

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej?

Sprawa frankowa dotyczy kredytów hipotecznych udzielanych w walucie obcej, głównie frankach szwajcarskich, które stały się przedmiotem kontrowersji z powodu znacznego wzrostu rat spowodowanego fluktuacjami walutowymi. W związku z tym wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, czując się pokrzywdzonymi przez banki.

Osoby mogące złożyć wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej to przede wszystkim kredytobiorcy, którzy zawarli umowę kredytową w walucie obcej, a później poczuli się poszkodowani z powodu nieprzewidzianych zmian w kursie walutowym. W praktyce oznacza to osoby fizyczne, które zawarły umowy kredytowe oparte na franku szwajcarskim lub innej walucie obcej.

Aby złożyć wniosek o zabezpieczenie, kredytobiorca powinien wykazać, że spełnia odpowiednie kryteria. Należy do nich udowodnienie, że umowa kredytowa zawiera postanowienia niekorzystne dla kredytobiorcy lub że bank nie dostarczył pełnych i rzetelnych informacji na temat ryzyka związanego z kredytem w walucie obcej. Wniosek taki ma na celu zapewnienie tymczasowej ochrony kredytobiorcy przed ewentualnymi działaniami egzekucyjnymi ze strony banku, aż do rozstrzygnięcia sprawy merytorycznej.

Rozumienie przysługujących praw i możliwości skorzystania z pomocy specjalistów, takich jak adwokaci specjalizujący się w sprawach frankowych, jest kluczowe dla skutecznego dochodzenia swoich roszczeń w kontekście tej skomplikowanej problematyki prawnej.

kredyt

Jak można złożyć wniosek o zabezpieczenie w sprawie frankowej?

Proces składania wniosku o zabezpieczenie w sprawie frankowej jest skomplikowany i wymaga dokładnego przygotowania. Najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów w tej dziedzinie. Warto szukać renomowanych kancelarii, które mają doświadczenie w tego typu sprawach. Przykładowo, “kancelaria kredytów frankowych we Wrocławiu” może świadczyć kompleksowe usługi w zakresie doradztwa i reprezentacji frankowiczów w sądzie. Skonsultowanie się z ekspertem pomoże odpowiednio przygotować wszystkie dokumenty i zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Zabezpieczenie w sprawie frankowej to narzędzie, które może pomóc frankowiczom w dochodzeniu swoich praw. Ważne jest jednak świadome podejście do tematu i korzystanie z pomocy specjalistów.