Zajęcia korekcyjne – na czym polegają i kto powinien na nie uczęszczać?

Zajęcia korekcyjne prowadzone są w ramach udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenach szkół, przedszkoli i dedykowanych w tym celu placówek. Ich najważniejszy cel polega na wyrównywaniu pojawiających się w procesie rozwoju dziecka zaburzeń, utrudniających im codzienne funkcjonowanie. Kto może prowadzić zajęcia korekcyjne? Do kogo są one skierowane? Co można robić podczas zajęć korekcyjnych? Odpowiedzi udzielamy poniżej.

Zajęcia korekcyjne – komu są dedykowane?

Jedną z przyczyn jest występowanie odchyleń indywidualnych w rozwoju od ogólnie przyjętych norm. Objawia się to m.in. wolniejszym rozwojem umysłu, czy też poziomem inteligencji określonym jako “poniżej przeciętnej”.

Innym powodem, dla którego należy rozważyć tego rodzaju zajęcia, są problemy na tle niedostosowania społecznego. Może ono wynikać m.in. z niepełnosprawności, schorzeń, czy też z pochodzenia z dysfunkcyjnego otoczenia.

Sygnałem do rozpoczęcia zajęć są również takie problemy jak dysgrafia, dysleksja, czy też dyskalkulia.

Jakie są przykładowe ćwiczenia podczas zajęć korekcyjnych?

Podczas zajęć korekcyjnych dziecko ma możliwość usprawnić swoje funkcjonowanie na takich polach, jak:

 • kompetencje matematyczne,
 • sprawność manualna,
 • percepcja słuchowa,
 • percepcja wzrokowa,
 • orientacja w czasie i przestrzeni,
 • doskonalenie umiejętności czytania i pisania.

Zależnie od aktualnych potrzeb malucha, zajęcia mogą polegać na układaniu historyjek z obrazków, łączeniu kropek, rozpoznawaniu dźwięków ze słuchu, układaniu przedmiotów w zbiory, układaniu puzzli, rysowaniu odbić lustrzanych, czy też uzupełnianie tekstu z lukami.

Bardzo ważne jest to, aby wykonywane zadania odbywały się w formie zabawy. Ważna jest atmosfera podczas zajęć, dzięki której dziecko poczuje się pewnie pomimo towarzyszących mu zaburzeń. Dzięki temu maluch ma szansę znacznie szybciej wyrównać poziom i rozwijać się w odpowiednim tempie.

Jak dobrać ćwiczenia do potrzeb dziecka?

Jako że najlepsze efekty przynosi dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb dziecka, przed rozpoczęciem zajęć konieczne jest przeprowadzenie takich czynności, jak:

 • ocena umiejętności dziecka z zakresu funkcji, jakie są udoskonalane w ramach zajęć korekcyjnych,
 • zapoznanie się z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • określenie mocnych i słabych stron dziecka,
 • ustalenie poziomu motywacji dziecka do nauki.

Ważne podczas zajęć korekcyjnych jest także to, aby zmienić sposób postrzegania niepowodzeń przez dziecko. Maluchy, które w jakiś sposób różnią się od swoich rówieśników, często zmagają się nie tylko z samą dysfunkcją, lecz też ze sposobem jej postrzegania przez otoczenie, który często jest niestety negatywny.

Przekłada się to na obniżenie motywacji dziecka do nauki i pokonania trudności. Maluch podczas zajęć ma odbudować swoją pewność siebie i zdobyć chęć do rozwijania swoich własnych zainteresowań, nie tylko tych związanych ze szkołą.

Kto może prowadzić zajęcia korekcyjne?

Prawo dokładnie określa, jakie są potrzebne uprawnienia do prowadzenia tego typu zajęć. Jako że są to zajęcia specjalistyczne, potrzebne są uprawnienia z zakresu terapii pedagogicznej. Informacje na ten temat można znaleźć m.in. w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Zgodnie z tym dokumentem do prowadzenia zajęć korekcyjnych potrzebne są następujące uprawnienia:

 • ukończenie studiów z zakresu terapii pedagogicznej i posiadanie przygotowania pedagogicznego, odpowiedniego dla danego typu placówki, lub
 • studia na poziomie niezbędnym do objęcia posady nauczycielskiej w danym typie placówki, studia podyplomowe lub kurs z zakresu terapii pedagogicznej.

Jednak oprócz uprawnień, niesłychanie ważne jest również to, by osoba prowadząca zajęcia miała odpowiednie kompetencje społeczne. Liczy się tutaj cierpliwość, kreatywność, wysoka komunikatywność i kultura osobista, a przede wszystkim duża dawka sympatii do najmłodszych.

Znalezienie osoby posiadającej kompetencje wymagane nie tylko przez prawo, lecz też niezbędne ze społecznego punktu widzenia, może nie być proste, dlatego też podczas poszukiwań wpisz frazę “centrum rehabilitacji w Gdańsku” i sprawdź, gdzie czekają najlepsze oferty zajęć korekcyjnych dla Twojego dziecka.