Czego dziecko uczy się w przedszkolu?

dziecko w niepublicznym przedszkolu

Rodzice często zadają sobie pytanie, czy wysłać dziecko do przedszkola, czy opiekować się nim w domu. Istnieje wiele powodów, dla których warto zdecydować się na przedszkole, dzięki któremu nasza pociecha będzie miała możliwość edukowania się przez zabawę. W przedszkolach niepublicznych rodzice mogą liczyć na różnorodną ofertę zajęć dodatkowych i aktywności, które pogłębiają wiedzę i zachęcają najmłodszych do odkrywania świata. Są to na przykład zajęcia z języka angielskiego, pływania, gimnastyki, aikido, szachy i wiele innych. Poza tym placówki niepubliczne zapewniają indywidualne podejście do dziecka, zaspokajając wszystkie jego potrzeby.

Nauka samodzielności i współpracy w przedszkolu

Już na początku swojego pobytu w przedszkolu dziecko powinno wykazać się samodzielnością. Podstawowe czynności, z którymi maluch powinien sobie radzić, to spożywanie posiłków, ubieranie się, komunikowanie potrzeb fizjologicznych. W placówce dziecko utrwala i doskonali te umiejętności.
Nauka współpracy ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania człowieka wśród ludzi. Tej umiejętności uczą się dzieci już w przedszkolu, co ma ogromne znaczenie w przypadku jedynaków. Wspólne wykonywanie poleceń, zabawa uczy dziecko współdziałania z rówieśnikami, co jest ważnym elementem rozwoju i przygotowania go do funkcjonowania w szkole. Nauka dzielenia się z innymi, w taki sposób, aby obie strony odniosły korzyści, pozwala poznać zasady kompromisu. Dziecko spotyka w przedszkolu rówieśników o odmiennym wyglądzie, zachowaniu, potrzebach, dostrzega różnice, które uczą go ich akceptacji oraz tolerancji, dzięki czemu otwiera się na świat.

Nauka funkcjonowania w grupie – przedszkole prywatne

Przedszkolak ma okazję zaobserwować i nauczyć się zasad funkcjonowania w grupie. Istotne dla rozwoju malucha jest przebywanie wśród rówieśników, nawiązywanie kontaktów z innymi dziećmi, z którymi czasami będzie wchodził w konflikty. Kłótnie o zabawki, przybory do rysowania czy malowania pozwolą nauczyć przedszkolaka zasad rządzących grupą. Dziecko w przedszkolu ma możliwość zmierzenia się z różnymi sytuacjami, reagowania na nie, co ułatwi mu funkcjonowanie w życiu dorosłym. Każde doświadczenie wynikające z przebywania w grupie rówieśniczej, to miłe i nieprzyjemne, jest dla dziecka bardzo ważne. Konflikty powinny być oczywiście odpowiednio rozwiązywane i obserwowane przez opiekunki w w placówce. W przedszkolu prywatnym będzie to najbardziej możliwe, ze względu na mniej liczebne grupy dzieci, warto więc rozważyć wysłanie dziecka do niepublicznego przedszkola.

Rodzice bywają niekonsekwentni w swoich działaniach w stosunku do pociech. Dzieci doskonale potrafią to wykorzystać wiedząc, że w domu mogą więcej, a rodzice wybaczą nieposłuszeństwo i wyręczą je w wielu czynnościach. W przedszkolu przestrzeganie zasad jest normą, a maluchy muszą się do nich dostosować i ich przestrzegać. Plan dnia jest tym, co organizuje codzienne funkcjonowanie placówki, szczególnie niepublicznej, dlatego polecenia opiekunek wykonuje się bez żadnych negocjacji. Dziecku łatwiej podporządkować się pani w przedszkolu niż rodzicowi w domu.

dzieci w przedszkolu sportowym

Przedszkole językowe i przedszkole sportowe a rozwój dziecka

Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój dziecka. To nie tylko czas na zabawę, ale również naukę. W trakcie zajęć plastycznych, muzycznych, tanecznych, językowych, pływania na basenie, naukę piosenek i wierszyków przedszkolak zdobywa wiedzę i umiejętności potrzebne w następnym etapie kształcenia. Głównym rodzajem aktywności dziecka w wieku przedszkolnym jest zabawa i dzięki niej i poprzez nią stymuluje się i wspomaga jego rozwój. Dobrym pomysłem będzie więc wybranie profilowanego przedszkola, sportowego bądź językowego najczęściej, z uwagi na mnogość różnorodnych zajęć, które stanowić będą wartość dodaną w rozwoju dziecka.

Nauka w przedszkolu to bardzo ważny etap edukacji dzieci, który warunkuje powodzenie na wszystkich pozostałych etapach kształcenia.