Category Archives: Technologie

Reinstalacja systemu operacyjnego – w jakim cel warto wykonać?

System operacyjny to podstawowe i zarazem najważniejsze oprogramowanie. To właśnie ono pozwala na użytkowanie komputera w sposób, jaki obecnie znamy. Sprawność działania komputera, a co za tym idzie również systemu operacyjnego, zależy w dużej mierze od wydajności podzespołów, ale również

Jakie uprawnienia ma audytor efektywności energetycznej?

Nowe przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 2016 roku zobowiązują duże przedsiębiorstwa do cyklicznego badania poziomu efektywności energetycznej. Oznacza to, że co cztery lata firma spełniająca wymagania dużego przedsiębiorstwa (zatrudniająca ponad 250 pracowników), powinna wziąć udział w audycie energetycznym. Weryfikację

W jakich sytuacjach lepiej kupić używany chromatograf niż nowy

Współcześnie trudno prowadzić jakiekolwiek badania naukowe bez odpowiedniego sprzętu laboratoryjnego, co ma ogromne znaczenie dla jego funkcjonowania. Produktem niezbędnym w tego rodzaju miejscu jest chromatograf do przeprowadzania chromatografii, przeprowadzonej i nazwanej po raz pierwszy przez rosyjskiego uczonego. Zastosował

Jakie właściwości mają włókniny do rekuperatora?

filtr do rekuperatora

Rekuperatory są urządzeniami, które stosuje się w systemach wentylacyjnych po to, aby odzyskiwać ciepło z zanieczyszczonego, wywiewanego z budynku powietrza. Umożliwiają one oddychanie świeżym i czystym powietrzem bez konieczności otwierania okien i powodowanie niepotrzebnych z tego tytułu strat

Dlaczego warto stosować czytniki NFC w branży hotelarskiej?

karta nfc

Czytniki NFC można spotkać w różnych miejscach, ponieważ ułatwiają kontrolowanie dostępu, a także umożliwiają dokonywanie płatności. Oczywiście zastosowań technologii NFC jest więcej, ale te dwa należą do najbardziej popularnych. …

Wszystko co musisz wiedzieć o wymiarowaniu 3d

wymiarownie

Pojęcie wymiarowania jest nierozłączne z terminem, jakim jest rysunek techniczny. Przystępując do wykonania rysunku technicznego trzeba mieć na uwadze fakt, że prostokątne rzuty nie wystarczą, aby móc wykonać przedmiot.…

Outsourcing funkcji IOD – na czym polega?

Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest osobą, której zadaniem będzie pomoc organizacjom w przestrzeganiu przepisów o ochronie danych osobowych i pośredniczenie w rozmowach pomiędzy organizacją, Urzędem Ochrony Danych Osobowych a osobą, której dane są przez organizację przetwarzane. …

Jakie maszyny podlegają kontroli jednostki notyfikowanej?

Jednostka notyfikowana

Wszystkie maszyny, których działanie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia człowieka powinny przejść ocenę zgodności i uzyskać potwierdzenie jakości na podstawie kontroli jednostki notyfikowanej. W Polsce obowiązek ten reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w

Pomiary hałasu – podstawa przy redukcji hałasu

pomiary hałasu w przemyśle

Hałas to element otoczenia, który stale towarzyszy głównie infrastrukturze drogowej oraz otoczeniu dużych firm produkcyjnych. Zarówno samochody, które poruszają się po drogach szybkiego ruchu czy autostradach, czy maszyny działające w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją generują spory

Zepsuty laptop – co robić?

naprawa laptopów Wrocław

Często dochodzi do sytuacji, w której okazuje się, że laptop, który jest pilnie potrzebny jest zepsuty. Warto wiedzieć, co zrobić w takiej sytuacji oraz czy warto podejmować się samodzielnej diagnozy oraz naprawy w przypadku podejrzenia uszkodzenia laptopa. Należy pamiętać, że …