Redukcja nakładu i kosztów w firmie działającej dla przemysłu kolejowego – jak to zrobić?

biznes

Przemysł kolejowy to prężnie rozwijająca się dziedzina gospodarki. W Polsce infrastruktura kolejowa jest dobrze rozwinięta, a tą drogą realizowanych jest wiele transportów różnego rodzaju ładunków. Jednak tak samo, jak w przypadku innych branż, również i firmy działające w tej gałęzi przemysłu muszą mierzyć się z wieloma problemami, które są związane głównie z wysokimi nakładami oraz kosztami. Jeśli nie są one proporcjonalne do osiąganych zysków, to przedsiębiorstwo nie funkcjonuje w sposób prawidłowy. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób można zredukować zarówno nakłady, jak i koszty.

Jakiego rodzaju nakłady oraz koszty ponoszą firmy działające w branży kolejowej?

Tego rodzaju przedsiębiorstwa ponoszą różnego rodzaju wydatki, które przeznaczone są przede wszystkim na infrastrukturę kolejową. W praktyce oznacza to głównie budowę nowych linii kolejowych oraz modernizację tych istniejących. Wydatki związane są także z kosztami utrzymania torów, ich konserwacją, naprawą zwrotnic, sygnalizacji oraz wszystkich innych elementów. Nakładamy firm działających w tej branży to również koszty napraw i budowy dworców kolejowych czy przystanków. Należy uwzględnić również wydatki związane z opłatami za energię elektryczną oraz kosztów funkcjonowania sygnalizacji i sterowania ruchem. Są to potrzebne, ale duże wydatki, które można nieco zmniejszyć.

Inną grupę nakładów stanowią wydatki związane z utrzymaniem oraz rozwojem taboru kolejowego. Niezbędne jest opłacanie zakupu nowych wagonów i lokomotyw, ich naprawa oraz konserwacja. W tym przypadku także trzeba uwzględnić rosnące koszty energii elektrycznej.

To jednak nie wszystkie wydatki i nakłady dotyczące firm z branży kolejowej. Muszą one także opłacać swoich pracowników, ponosić koszty związane z zabezpieczeniem oraz wydatki na działania marketingowe. W rzeczywistości nakładów jest zdecydowanie więcej. Zależą one głównie od tego, czym dokładnie zajmuje się dana firma, a także od jej wielkości i ilości zatrudnianego personelu. 

W jaki sposób można zredukować koszty firm z branży kolejowej?

Jednym z działań, jakie mogą podejmować firmy działające w przemyśle kolejowym, jest optymalizacja zarządzania energią. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak odnawialne źródła energii czy określenie obszarów wymagających modernizacji, mogą nieco zminimalizować koszty prowadzenia działalności.

We wdrożeniu zmian może pomóc proces certyfikacji ISO 9001. Jest to System Zarządzania Jakością, który pozwala osiągnąć optymalną wydajność operacyjną, a tym samym zmniejszyć nakłady. System ten daje wiele realnych korzyści, dlatego warto zastanowić się nad jego wdrożeniem. Pierwszym krokiem do tego są wewnętrzne audyty, które pozwolą określić, które obszary wymagają modyfikacji oraz zastosowania konkretnych rozwiązań. Kolejnym etapem jest ich przeprowadzenie w celu poprawy funkcjonowania całej firmy. To, jak długo będzie on trwał, zależy głównie od wielkości przedsiębiorstwa oraz ilości zmian, jakie mają zostać wprowadzone. Jeśli cały proces przebiegnie pomyślnie, to można wnioskować o przeprowadzenie zewnętrznego audytu przeprowadzanego przez akredytowaną jednostkę. Jeśli przebiegnie on pomyślnie, to firma otrzymuje stosowny certyfikat potwierdzający wprowadzone zmiany. Przedsiębiorstwo, które otrzymało certyfikat ISO 9001,  musi nieustannie pracować nad tym, aby utrzymać wdrożone rozwiązania.

Jak może pomóc certyfikacja IRIS?

O przyznanie certyfikatu IRIS mogą ubiegać się firmy zajmujące się sprzedażą produktów oraz usług na rzecz przedsiębiorstw działających w branży kolejowej. W tym przypadku jego otrzymanie jest niezbędne, aby można było prowadzić legalną działalność. Jednak ten dokument oraz wdrożenie zmian, które przewiduje, przynosi sporo korzyści, także pod względem finansowym.

biznes

IRIS jest międzynarodową normą przemysłu kolejowego. Opiera się ona na założeniach wspomnianego już systemu ISO 9001 i niejako go uzupełnia. Uzyskanie certyfikatu IRIS pozwala zoptymalizować procesy produkcji, a także skutecznie zmniejszyć nakłady oraz koszty. Przekłada się to na ogólną poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. Takie firmy są również lepiej widoczne na tle konkurencji i mają większe szanse na dotarcie do nowych klientów. 

Przedsiębiorstwa działające w branży kolejowej powinny wiedzieć, jakie rozwiązania warto zastosować, aby przyniosły one oczekiwany rezultat w postaci niższych nakładów oraz wydatków. Pomoże to jednocześnie zwiększyć przychody oraz poprawić ogólne ich funkcjonowanie, a także otworzyć nowe możliwości rozwoju na rynku.