System FSSC 22000 a bezpieczeństwo żywności

Pakowanie żywnośći

Bezpieczeństwo żywności na każdym etapie produkcyjnym to jeden z wymogów, które musi spełnić każda firma branży spożywczej.Norma ISO 22000 harmonizuje system zarządzania bezpieczeństwem żywności w oparciu o HACCP, czyli zasadę oceny ryzyka i krytycznych punktów kontrolnych produkcji (Hazard Analysis & Critical Control Points).Niestety, zbyt ogólnie ujęte zasady HACCP sprawiły, że ich skuteczność jest ograniczona do sieci handlowych jako gwarant łańcuchów dostaw, a nie koniecznie obejmuje wszystkie kwestie związane z bezpieczeństwem żywności podczas jej produkcji. Stąd też już kilkanaście lat temu pojawiła się potrzeba stworzenia bardziej doprecyzowanego standardu, który byłby szczególnie istotnym wyznacznikiem dla producentów produktów spożywczych. W tym miejscu pojawia się właśnie FSSC 22000 – schemat, który łączy w sobie zasady HACCP z precyzyjnymi wymaganiami dotyczącymi systemu zarządzania oraz prezentuje wytyczne dotyczące programów wstępnych.

Standard FSSC 22000

System certyfikacji FSSC, czyli w rozwinięciu Food Safety System Certification został utworzony aby zapewnić organizacjom operującym wewnątrz branży spożywczej możliwość certyfikacji systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. Choć dla wielu mniejszych firm pozyskiwanie certyfikatów zdaje się nie mieć większego znaczenia, certyfikat FSSC 22000 wydaje się być jedną z najlepszych metod rozwinięcia działalności i zapewnienia biznesowi ciągłości produkcyjno-sprzedażowej.

Certyfikat FSSC 22000 został sporządzony w oparciu o międzynarodowe normy ISO i jest certyfikatem uznawanym przez Globalną Inicjatywę do spraw Bezpieczeństwa Żywności GFSI. Kwestia ta jest niezwykle istotna w kontekście firm, które chcą rozprowadzać swoje towary na szerszą skalę, w tym także w różnego rodzaju sieciach handlowych oraz na arenie międzynarodowej.

System FSSC jest oparty na podejściu systemowym do zarządzania bezpieczeństwem żywności, wymagając na certyfikowanych firmach przestrzegania normy ISO 22000 oraz Technicznych Standardów ISO lub specyfikacji technicznych PAS dla programów wstępnych. FSSC może być przy tym bardzo łatwo zintegrowany z innymi stosowanymi przez firmę normami zarządzania, takimi jak ISO 9001 czy ISO 14001.

Norma FSSC 22000 w branży spożywczej

Norma FSSC 22000 jest popularnym standardem, do którego certyfikuje się dziś coraz więcej firm w branży spożywczej. Zainteresowanie nie dziwi, gdyż posiadanie wydajnego i sprawdzonego pod kątem zgodności z uznanymi międzynarodowo wytycznymi systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności jest korzyścią nie tylko z formalnego punktu widzenia. Posiadanie certyfikatów to bowiem nie tylko odznaczenie, dzięki któremu produktami firmy interesują się duzi, zaufani klienci. Sprawny system zarządzania to też mniejsze straty materiału generowane podczas produkcji, lepsza efektywność pracy oraz większa świadomość ryzyka i zarządzania nim.

Norma ISO 22002-1, która jest również składową standardu FSSC 22000, wyszczególnia 18 programów wstępnych do wykorzystania przez producentów żywności i wytwórców opakowań do żywności. To właśnie one pokazują główne punkty, na których należy się skupić podczas opracowywania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z FSSC 22000. Wśród nich znajdujemy między innymi konstrukcję i układ budynków produkcyjnych, układ pomieszczeń i stanowisk pracy, wykorzystywane tam media, metody usuwania śmieci, metody wyposażania, oczyszczania i utrzymywania stanowisk pracy, zarządzanie zakupionymi materiałami czy działania zapobiegające ryzyku skażeń krzyżowych.

Ponadto istotnymi kwestiami do rozważenia istotnymi w kontekście FSSC 22000 są sposoby czyszczenia i dezynfekcji, ochrona przed szkodnikami, higiena personelu i pomieszczeń socjalnych, a także procesy przerobu, wycofywania wyrobów, i ich magazynowania. Kwestie te są, jak nie trudno zauważyć, niezwykle istotne dla każdej firmy w sektorze przemysłowym, skąd też wynika tak duże zainteresowanie certyfikacją.

System certyfikacji bezpieczeństwa żywności

Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności są główną podstawą działania wszystkich przedsiębiorców spożywczych, jednak nie wszystkie są zgodne z założeniami FSSC 22000. Certyfikacja jest w tym przypadku procesem, który w skuteczny sposób pomaga ujednolicić systemy działania mniejszych i większych firm i przygotować je do walki o większych klientów, a tym samym większy sukces biznesowy.

W procesie certyfikacji do FSSC 22000 istotne jest przede wszystkim prowadzenie szkoleń dla pracowników i zarządu dotyczących normy FSSC 22000 a także komplementarnych jej norm ISO, przeprowadzenie analizy rozbieżności pomiędzy obecnym systemem zarządzania a standardami wytyczonymi przez system FSSC, a następnie przeprowadzenie certyfikacji u akredytowanej jednostki certyfikującej.