Szkolenie ISO 14001:2015

Standard ISO 14001:2015, będący jednym z podstawowych zestawów wytycznych dotyczących systemu zarządzania środowiskowego stał się w ostatnich latach bardzo istotnym elementem działań na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Wprowadzany w firmach działających w przekroju różnorodnych gałęzi przemysłu, standard ISO 14001 2015 nawołuje do systemowego podejścia do zarządzania środowiskowego i kreowania działań firmy na podstawie najlepszych praktyk minimalizujących ryzyko we wszystkich procesach i obszarach działalności. Aby go jednak wprowadzić, warto zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami i wytycznymi normy. W tym właśnie celu akredytowane jednostki certyfikacyjne organizują odpowiednie szkolenia ISO 14001, przeznaczone zarówno dla audytorów jak i przedsiębiorców. Jaki jest zakres poruszanych na nich zagadnień i komu przydadzą się one najbardziej?

Szkolenia ISO 14001 – czego się dowiesz?

Na początek warto wspomnieć, że iso 14001 2015 to najnowsza wersja standardu, poszerzona o pewne zagadnienia i wprowadzająca zupełnie nową, zmodyfikowaną strukturę zapisu wytycznych zgodną z pozostałymi normami wprowadzonymi w tym samym roku.

Przedstawiciele Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej chcieli w ten sposób zapewnić łatwość we wdrażaniu wielu standardów jednocześnie, bez konieczności zmieniania systemu zarządzania dopasowanego pod inną normę w obrębie rodziny ISO. Podejście to jest korzystne zarówno dla przedsiębiorstw nowych, jak i tych już stosujących się do normy, choć oczywiście w przypadku tych drugich wdrażanie ISO 14001:2015 będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia ponownej analizy luk i wdrożenia zmian przed obowiązkiem ponownej certyfikacji.

Podczas szkolenia ISO 14001 poruszane będą więc kwestie dotyczące wprowadzania standardu od podstaw, ale też porady jak zrobić to będąc już certyfikowanym do poprzedniej wersji normy.

Szkolenia ISO 14001:2015 dedykowane są wszystkim, którzy chcą zagłębić się w wymagania nowej normy a szczególnie dla audytorów wewnętrznych.

Istotnym puntem szkolenia iso 14001 będą oczywiście wytyczne poruszane w samej normie. Wśród nich pojawią się więc między innymi kwestie metod analizy ryzyka i dlaczego jest to tak ważne w kontekście systemu zarządzania środowiskowego. Jako norma zaktualizowana, ISO 14001 2015 kładzie duży nacisk na rolę zarządu i kierownictwa w procesie wdrażania i monitorowania systemu zarządzania środowiskowego firmy oraz to jak istotną rolę odgrywają wszystkie strony zaangażowane w działalność firmy.

ISO 14001 jest bezsprzecznie jednym ze skuteczniejszych sposobów na uzyskanie zrównoważonego i efektywnego podejścia do projektowania środowiskowego i końcowej efektywności działań firmy w jego obrębie. Szkolenie z jego zakresu pozwala zrozumieć techniki sugerowane przez normę oraz opracować strategię pozwalającą na spełnienie jej wymagań, a w przypadku audytorów wewnętrznych ISO 14001, zrozumieć dynamikę pracy podczas certyfikacji systemu i metody obiektywnego oceniania podejmowanych przez firmę działań.

ISO 14001 – szkolenie dla audytorów i przedsiębiorców

Osoby, które prowadząc swoją firmę zastanawiają się nad certyfikacją ISO 14001 lub zajmują się wdrażaniem systemu zarządzania środowiskowego w swojej organizacji z pewnością wyniosą z takiego szkolenia mnóstwo cennych informacji. Już samo poznanie zawiłości i najważniejszych elementów normy w sposób przejrzysty, wyłożony przez osoby znające specyfikę ISO 14001 2015 i mogące udzielić informacji na temat jej wdrażania i stosowania. Szkolenie ISO 14001:2015 może być również doskonałym punktem informacyjnym i rozwojowym dla osób, które pracują na co dzień z normą, a więc audytorów wewnętrznych, specjalistów do spraw ochrony środowiska, czy osób zajmujących się systemami zarządzania w firmie.


Na szkoleniu uczestnicy mają okazję zapoznać się z nowymi wymaganiami normy ISO 14001


Dlaczego warto raz na jakiś czas odbyć takie szkolenie, zarówno z perspektywy nowicjusza jak i osoby obytej z normą ISO 14001 2015? Nowelizacja wprowadzona we wspomnianym roku przyniosła sporo zmian zarówno w samej strukturze normy, jak i w wymaganiach stawianych przed firmami. Z powodu modyfikacji formy standardów trudno oszacować pobieżnie co tak naprawdę uległo zmianie i to właśnie tu szkolenie ISO 14001 2015 stanowi doskonały punkt wyjścia do poznania wszystkich nowych wymagań.

Czy to z punktu widzenia audytora wewnętrznego prowadzącego analizę luk, czy osoby mającej za zadanie nadzorować i udoskonalać system zarządzania działający w firmie, wiedza taka jest niezastąpiona w momencie napotkania problemów. Warto pamiętać, że wszystkie certyfikaty przyznane zgodnie z normą z roku 2008 tracą w 2018 swoją ważność i nawet ci, którzy stosowali dotąd bardzo sprawny system zarządzania muszą go uaktualnić do najnowszej wersji normy.

Warto wiedzieć, z czym zmiany te będą związane i jak przeprowadzić je sprawnie i z sukcesem.


Więcej na temat szkoleń ISO 14001:2015 na stronie https://www.dnvgl.pl/training/szkolenie-z-iso-14001-2015-poznaj-wymagania-65974 <<<