Category Archives: Medycyna

Jak zostać endokrynologiem?

Układ hormonalny obejmuje osiem głównych gruczołów rozmieszczonych w całym organizmie, w tym tarczycę, przysadkę mózgową, nadnercza, gruczoł szyszynki, podwzgórze, jajniki i jądra i trzustkę. Układ ten wpływa na wzrost i rozwój, metabolizm, funkcje seksualne, a nawet na nasz

Jak uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w skrócie RPWDL, jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy – w tym wypadku wojewodę właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. Lista organów …

Dodatkowe wyposażenie do łóżek dla osoby chorej

doposażenie łóżka szpitalnego sklep

Przechodzenie leczenia w domu jest trudne zarówno dla osoby chorej, jak i całej jego rodziny. Dlatego warto już na samym początku zadbać o jego komfort i wyposażyć łóżko pacjenta w odpowiednie dodatki, które są niezbędne do podtrzymania zdrowia