Category Archives: Medycyna

Jak uzyskać wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Przekształcenie indywidualnej praktyki lekarskiej w podmiot leczniczy

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, w skrócie RPWDL, jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy – w tym wypadku wojewodę właściwego ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu. Lista organów …

Dodatkowe wyposażenie do łóżek dla osoby chorej

doposażenie łóżka szpitalnego sklep

Przechodzenie leczenia w domu jest trudne zarówno dla osoby chorej, jak i całej jego rodziny. Dlatego warto już na samym początku zadbać o jego komfort i wyposażyć łóżko pacjenta w odpowiednie dodatki, które są niezbędne do podtrzymania zdrowia